Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oriveden kaupunki

RSS-linkki

https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2022/31

Oriveden kaupungin toimielimien kokousten aika ja paikka sekä pöytäkirjojen nähtävänä pito vuonna 2022

Kaupungin toimielimien kokoukset pidetään kaupungintalon kokoushuoneissa, ellei kokouskutsussa toisin mainita.
Kaupunginvaltuusto kokoontuu keskimäärin kahdeksan kertaa vuodessa. Kokoukset pidetään valtuuston istuntosalissa pääsääntöisesti klo 18.00 alkaen, kokouspäivä maanantai. Kokouksista ilmoitetaan kokousta edeltävänä keskiviikkona Oriveden Sanomissa, kaupungin ilmoitustaululla sekä kaupungin verkkosivuilla julkaistavalla kuulutuksella.

Kaupunginhallitus kokoontuu säännönmukaisiin kokouksiin maanantaisin klo 15.00 alkaen.
Elämänlaatulautakunnan kokoukset pidetään noin kerran kuukaudessa torstaisin klo 17.00 alkaen. Lisäksi kokous voidaan kutsua koolle tarpeen vaatiessa muinakin ajankohtina. 


Lasten ja nuorten lautakunnan kokoukset pidetään tarvittaessa pääsääntöisesti tiistaisin alkaen klo 17.00.
Teknisen lautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti tarpeen mukaan torstaisin alkaen kello 17.00.
Ympäristölautakunnan kokoukset pidetään pääsääntöisesti tiistaisin noin neljän viikon välein alkaen kello 17.00.

- - - - - - -

Kaupunginvaltuuston pöytäkirjan nähtävillä pitämisestä ilmoitetaan kunkin kokouksen osalta erikseen julkaistavalla kokouskuulutuksella.
Kaupunginhallituksen kokouspöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä kokousviikon perjantaina yleisessä tietoverkossa klo 13.00 alkaen.


Lasten ja nuorten lautakunnan, elämänlaatulautakunnan, teknisen lautakunnan ja ympäristölautakunnan pöytäkirjat pidetään yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa neljäntenä arkipäivänä kokouksesta klo 13 alkaen.


Viranhaltijapäätökset asetetaan nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon aina päätöksentekopäivää seuraavana arkimaanantaina, ellei viranhaltijapäätöksessä muuta päätetä.Nähtäville asettaminen ei koske niitä pöytäkirjoja tai päätöksiä, jotka ovat muulla tavoin tiedoksi saatettu tai jotka on säädetty muutoin salassa pidettäviksi.


Kaupungin verkkosivuilla julkaistaan myös elinvoimajaoston, maankäyttö- ja kaavatoimikunnan, vammaisneuvoston ja vanhusneuvoston pöytäkirjat.


ORIVEDEN KAUPUNGINHALLITUS

 

Julkaistu: 17.02.2022 11.12