Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oriveden kaupunki

RSS-linkki

https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2022/101

Hallintolain 62 §:n mukainen yleistiedoksianto: Ilmoitus rantaosayleiskaavan laatimiskustannusten perimisestä

Oriveden kaupunginhallitus on 30.5.2022 § 122 päättänyt periä Oriveden kaupungin rantaosayleiskaavan (tullut voimaan 16.2.2022) ranta-alueille tulleista uusista rakentamattomista rakennuspaikoista kaavan laatimiskustannuksina 285 euroa rakennuspaikkaa kohden niistä rakennuspaikoista, jotka eivät ole jo aiemmin muuttuneet rakennetuiksi poikkeamispäätöksillä. Kustannukset peritään kaavan voimaantulohetken mukaisilta maanomistajilta.

Tämä yleistiedoksianto julkaistaan Oriveden kaupungin verkkosivulla 11.8.2022. Päätösasiakirja valitusosoituksineen on nähtävillä 11.8.2022 – 19.9.2022 Oriveden kaupungin verkkosivuilla www.orivesi.fi kohdassa Kuulutukset.

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän yleistiedoksiannon julkaisemisajankohdasta (11.8.2022). Muutoksenhakuohjeet ilmenevät päätökseen liitetystä valitusosoituksesta.

Oriveden kaupunginhallitus

Lisätietoja antaa
Tea Jylhä
Vs. kaavoituspäällikkö
puh. 050 329 5303
tea.jylha@orivesi.fi

Julkaistu: 10.08.2022 18.45