Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oriveden kaupunki

RSS-linkki

https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2023/10

Kuulutus ympäristöluvan rauettamisesta

Oriveden kaupungin ympäristölautakunta on kokouksessaan 7.2.2023 rauettanut 23.4.2013 § 50 Pector Oy:lle myöntämänsä ympäristöluvan Dnro 294/66.661.01.01/2012. Kiinteistötunnus 562-415-2-79, Sakkola.

Päätöksestä kuulutetaan Oriveden kaupungin internetsivuilla 13.2.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä ajankohdasta. Päätös on nähtävänä 13.2.2023-22.3.2023 Oriveden kaupungin internetsivuilla www.orivesi.fi kohdassa Kuulutukset.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus päätöksestä on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä muilla ympäristönsuojelulain 191 §:ssä mainituilla henkilöillä ja tahoilla. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päätöksestä päättyy 22.3.2023.

Oriveden kaupungin ympäristölautakunta

Julkaistu: 13.02.2023