Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oriveden kaupunki

RSS-linkki

https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2023/29

Kuulutus maa-ainesten ottolupaa koskevan päätöksen ja ympäristölupapäätöksen antamisesta

Oriveden kaupungin ympäristölautakunta on kokouksessaan 14.3.2023 myöntänyt Kurun Kivi Oy:lle maa-aines- ja ympäristöluvan kymmeneksi vuodeksi päätöksen tultua lainvoimaiseksi. Samalla jälkihoidon ja luvan velvoitteiden vakuudeksi luvan saajan on annettava Oriveden kaupungin ympäristölautakunnalle viranomaismääräysten mukainen ja suuruinen vakuus 90 000 €. Toiminnan harjoittajan tulee noudattaa Suomen lakia ja viranomaismääräyksiä.

Päätöksestä kuulutetaan Oriveden kaupungin internetsivuilla 20.3.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä ajankohdasta. Päätös on nähtävänä 20.3.2023-26.4.2023 Oriveden kaupungin internetsivuilla www.orivesi.fi kohdassa Kuulutukset.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus päätöksestä on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä muilla ympäristönsuojelulain 191 §:ssä mainituilla henkilöillä ja tahoilla. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päätöksestä päättyy 26.4.2023.

Oriveden kaupungin ympäristölautakunta

Julkaistu: 20.03.2023