Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oriveden kaupunki

RSS-linkki

https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2023/48

Kuulutus maa-ainesten ottolupaa koskevan päätöksen ja ympäristölupapäätöksen antamisesta

Oriveden kaupungin ympäristölautakunta on kokouksessaan 25.4.2023 myöntänyt Soranjalostus Jaakonsaari Oy:lle maa-aineslain 4 §:n mukaisen maa-ainesluvan kalliokiviaineksen ottamiseen sekä ympäristönsuojelulain 27.1 §:n mukaisen ympäristöluvan kalliokivenlouhintaan, murskaamolle sekä ylijäämämaiden vastaanottoon ja loppusijoittamiseen tilalle Jarva (562-416-3-182). Alue sijaitsee osoitteessa Koukkujärvi, 35300 Orivesi.

Päätöksestä kuulutetaan Oriveden kaupungin internetsivuilla 2.5.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä ajankohdasta. Päätös on nähtävänä 2.5.2023-8.6.2023 Oriveden kaupungin internetsivuilla www.orivesi.fi kohdassa Kuulutukset.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusoikeus päätöksestä on niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea sekä muilla ympäristönsuojelulain 191 §:ssä mainituilla henkilöillä ja tahoilla. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päätöksestä päättyy 8.6.2023.

Oriveden kaupungin ympäristölautakunta

Julkaistu: 02.05.2023