Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oriveden kaupunki

RSS-linkki

https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2024/38

Kuulutus päätöksestä, joka koskee ympäristölupatarpeen arviointia: ajoharjoittelurata

Tilalle 562-427-1-217 (Karipelto) on haettu 6.3.2024 saapuneella hakemuksella ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaista ympäristölupaa ulkona sijaitsevalle moottoriurheiluradalle. Toiminta käsittää ajoharjoittelua moottoriajoneuvoilla (mopo, auto, crossipyörä) hakijan hallinnoimilla peltolohkoilla.

Oriveden kaupungin ympäristölautakunta on kokouksessaan 19.3.2024 § 16 päättänyt, että ajoharjoittelurata tilalla 562-427-1-217 (Karipelto) ei ole ympäristönsuojelulain 27.1 §:n liitteen 1 taulukon 2 kohdan 12 c) mukainen ympäristölupavelvollinen laitos.

Ympäristölupavelvollisuus tulee arvioida uudelleen, jos ajoratatoimintaa laajennetaan merkittävästi ja toiminnasta aiheutuu ympäristön pilaantumisen vaara.

Päätöksestä kuulutetaan Oriveden kaupungin internetsivuilla 25.3.2024. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä ajankohdasta. Päätös on nähtävänä 25.3.2024-2.5.2024 Oriveden kaupungin internetsivuilla www.orivesi.fi kohdassa Kuulutukset.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päätöksestä päättyy 2.5.2024.

Oriveden kaupungin ympäristölautakunta

Julkaistu: 25.03.2024