Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oriveden kaupunki

RSS-linkki

https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutus 2024/85

Kuulutus päätöksestä vesilain 5 luvun 5 §:n mukaisessa ojitusasiassa, kiinteistö 562-440-2-54

Perkiö-Haapaniemi yksityistien tiehoitokunta on Oriveden kaupungin ympäristölautakunnalle 2.10.2023 saapuneella hakemuksella hakenut lupaa suorittaa ojan kunnostusperkaus kiinteistön 562-440-2-54 alueella 25 metrin pituudelta vesilain 5 luvun 5 §:n mukaisessa ojitusasiassa.

Oriveden kaupungin ympäristölautakunta on kokouksessaan 11.6.2024 katsonut, että ojan kunnostusperkaukselle ei ole tarvetta ja päättänyt hylätä hakemuksen.

Päätöksestä kuulutetaan Oriveden kaupungin internetsivuilla 17.6.2024. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kyseisestä ajankohdasta. Päätös on nähtävänä 17.6.2024–24.7.2024 Oriveden kaupungin internetsivuilla www.orivesi.fi kohdassa Kuulutukset.

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päätöksestä päättyy 24.7.2024.

Oriveden kaupungin ympäristölautakunta

Julkaistu: 17.06.2024