Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oriveden kaupunki

RSS-linkki

https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutukset

Otsikko ▲Nähtävilläolo
Julkipanoilmoitus ympäristölautakunnan poikkeamispäätökset. Päätösten antopäivä 14.11.202313.11.2023 - 14.12.2023
Kaupunginvaltuuston kokous 27.11.202321.11.2023 - 04.12.2023
Kuulutus Kaavoja nähtävillä Uimarannan asemakaavamuutoksen luonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Rinnakkaistien asemakaavan ja asemakaavan muutoksen luonnos ja Hiedan alueen kaavarungon vireilletulosta tiedotus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma22.11.2023 - 22.12.2023
Kuulutus maa-ainesluvan 22.1.2009 § 5 (lupa nro 1/09) jälkihoitosuunnitelman muuttamisesta: Destia Oy 15.11.2023 - 22.12.2023
Oriveden kaupungin toimielimien kokousten aika ja paikka sekä pöytäkirjojen nähtävillä pito vuonna 202309.03.2023 - 31.12.2023
Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ilmoitus ympäristövaikutusten arviointiselostuksen kuulutuksesta ABO Wind Oy:n Murskemäen tuulivoimahanke Ruovesi09.11.2023 - 08.01.2024
Pirkanmaan ELY-keskuksen ilmoitus yleistiedoksiannosta päätöksestä yksityisen luonnonsuojelualueen perustamisesta Oriveden kaupungissa sijaitsevalle kiinteistölle 562-431-8-77 Hirsilä02.11.2023 - 08.12.2023
Rakennustarkastajan päätökset. Päätösten antopäivä 27.11.202324.11.2023 - 11.12.2023
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) kuulutus Dragon Mining Oy:n malminetsintälupahakemuksesta Sarvisuo 3, Orivesi08.11.2023 - 15.12.2023