Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oriveden kaupunki

RSS-linkki

https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/announcements&show=30

Kuulutukset

Otsikko ▲Nähtävilläolo
Ilmoitus Pirkanmaan ELY-keskuksen kuulutuksesta Mt 14207 ja 14208 parantaminen välillä Suinula - Siitama, tiesuunnitelma03.05.2023 - 02.06.2023
Julkipanoilmoitus ympäristölautakunnan poikkeamispäätös. Päätöksen antopäivä 2.5.202328.04.2023 - 01.06.2023
Julkipanoilmoitus ympäristölautakunnan purkamislupapäätös. Päätöksen antopäivä 2.5.202328.04.2023 - 01.06.2023
Kuulutus Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta (YSL 118 §) 26.05.2023 - 03.07.2023
Kuulutus Jälkihoitosuunnitelman muutoshakemus: Destia Oy 11.05.2023 - 19.06.2023
Kuulutus maa-ainesten ottolupaa koskevan päätöksen ja ympäristölupapäätöksen antamisesta02.05.2023 - 08.06.2023
Kuulutus Pirkanmaan vaihemaakuntakaava (Elonkirjo ja energia) Kaavaluonnosaineisto08.05.2023 - 30.06.2023
Kuulutus ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta annetusta päätöksestä, Kreate Rata Oy 26.05.2023 - 03.07.2023
Kuulutus ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaisesta päätöksestä, joka koskee ympäristöluvan lupamääräyksen muuttamista: jätteen ammattimainen käsittely, Oriveden kaupunki 02.05.2023 - 08.06.2023
Maa-ainesluvan muutoshakemus: Hämeen Kuljetus Oy03.05.2023 - 09.06.2023
Oriveden kaupungin toimielimien kokousten aika ja paikka sekä pöytäkirjojen nähtävillä pito vuonna 202309.03.2023 - 31.12.2023