Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oriveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 25.10.2021/Pykälä 82

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Eron myöntäminen kaupungin luottamustehtävästä

 

Kaupunginvaltuusto 25.10.2021 § 82  

447/00.00.01.00/2021  

 

 

Kaupunginhallitus 13.09.2021 § 266

 

 Mira Marski on toimittanut 30.8.2021 eroanomuksen Oriveden luot­ta­mus­teh­­vis­tä, syynä paikkakunnalta muutto.

 

 Todetaan, että keskusvaalilautakunnan on päätöksellään 16.6.2021 vah­vis­ta­nut vuoden 2021 kuntavaalien tuloksen, jonka mukaan Mira Marski on Kokoomuksen valtuustoryhmän 6. va­ra­val­tuu­tet­tu.

 

 Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää kau­pun­gin­val­tuus­tol­le, että se

 

1.

Myöntää Mira Marskille eron paikkakunnalta muuton johdosta kau­pun­gin­val­tuus­ton varajäsenyydestä 1.9.2021 alkaen

 

2.

Toteaa, että Kokoomuksen valtuustoryhmän 6. varavaltuutetuksi nou­see Ari Rautakorpi ja muut varavaltuutetut siirtyvät yhden sijan eteen­päin.

 

Edellä mainitusta muutoksesta johtuen Kokoomuksen val­tuus­to­ryh­män varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi ja tästä syystä kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­nan tulee tehdä päätös uudesta varavaltuutetusta Ko­koo­muk­sen val­tuus­to­ryh­mään.

 

 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 

 - - - - - - - - - - - - - -

  

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se

1. Myöntää Mira Marskille eron paikkakunnalta muuton johdosta kaupunginvaltuuston varajäsenyydestä 1.9.2021 alkaen.

2. Toteaa, että Kokoomuksen valtuustoryhmän 6. varavaltuutetuksi nousee Ari Rautakorpi ja muut varavaltuutetut siirtyvät yhden sijan ylöspäin.

Edellä mainitusta muutoksesta johtuen Kokoomuksen valtuustoryhmän varavaltuutettujen määrä jää vajaaksi ja tästä syystä keskusvaalilautakunnan tulee tehdä päätös uudesta varavaltuutetusta Kokoomuksen valtuustoryhmään.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa