Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oriveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 25.10.2021/Pykälä 76

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Vuoden 2021 talousarvion ylitysoikeudet

 

Kaupunginhallitus 11.10.2021 § 283 

 

 

 

Valmistelija talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

 

Vuoden 2021 talousarvio ei ole toteutumassa suunnitellun mukaisesti, joten valtuuston tulee käsitellä talousarvion ylitysoikeudet hallintosäännön 88 §:n mukaan: Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle siten, että valtuusto ehtii käsitellä muutosehdotukset talousarviovuoden aikana.  Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen valtuustolle ei voi enää tehdä talousarvion muutosehdotusta. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnan tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnan tavoitteiden tai tuloarvion muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutukset määrärahoihin.

 

Tampere-Orivesi sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen palveluiden käytön mukainen laskutus on ylittämässä talousarvioon varatut määrärahat arvion mukaan noin 2,3 milj. eurolla. Arviossa on huomioitu myös koronasta aiheutuvat kustannukset sekä mahdolliset sote-menoihin valtiolta saatavat korvaukset. Ylitys johtuu palvelujen ostoista, henkilöstökuluista sekä aineet, tarvikkeet ja tavarat - tiliryhmän ostoista. Ennuste sisältää budjetoimattomien palvelujen myyntituottoja 0,2 milj. euroa ja palvelujen ostoja 0,8 milj. euroa. Tilinpäätösennusteen perusteella vuoden 2021 yhteistoimintaosuus olisi 23,9 milj. euroa, mikä on 1,2 milj. euroa eli 5,3 % suurempi kuin edellisvuoden vertailukelpoinen yhteistoimintaosuus.

 

Verotulojen syyskuun maksuunpanon sekä Kuntaliiton veroennustekehikon mukaan verotuloja kertynee maksuun vuonna 2021 yhteensä noin 36 milj. euroa. Talousarvioon merkitty verotulo on 35 milj. euroa. Verotulot ylittänevät talousarvion kunnallisveroissa 0,8 milj. euroa ja yhteisöveroissa 0,4 milj. euroa. Kokonaisuutena siis verotuloihin tulee saada 1,0 milj. euron ylitysoikeus.

 

Vuoden 2021 talousarvion laadinnassa tapahtui poistojen laskennassa virhe, jonka vuoksi talousarvioon merkityt poistot ja arvonalentumiset jäivät noin 0,4 milj. euroa tilinpäätöksessä toteutuvia pienemmäksi. Tältä osin tulee poistoihin ja arvonalentumisiin hakea talousarvion ylitysoikeutta.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se päättää myöntää vuoden 2021 talousarvioon:

1. kaupunginhallitukselle 2.300.000 euron ylitysoikeuden käyttötalousosan toimintakuluihin.

2. tekniselle lautakunnalle 400.000 euron ylitysoikeuden käyttötalousosan poistoihin ja arvonalentumisiin.

3. verotuloihin 1.000.000 euron ylitysoikeuden tuloslaskelmaosaan.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että hyvinvointijohtaja Tuija Peurala oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana.

- - - - - - - - - - -

 

 

Kaupunginvaltuusto 25.10.2021 § 76  

437/02.02.00.04/2021  

 

 

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se päättää myöntää vuoden 2021 talousarvioon:

1. kaupunginhallitukselle 2.300.000 euron ylitysoikeuden käyttötalousosan toimintakuluihin.

2. tekniselle lautakunnalle 400.000 euron ylitysoikeuden käyttötalousosan poistoihin ja arvonalentumisiin.

3. verotuloihin 1.000.000 euron ylitysoikeuden tuloslaskelmaosaan.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 Merkittiin, että hyvinvointijohtaja Tuija Peurala oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana.

 

 - - - - - - - - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa