Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oriveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 25.10.2021/Pykälä 79

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Valtuustoaloite kahden tuotantoeläinlääkärin pysymiseksi Oriveden seudulla tulevaisuudessakin

 

Kaupunginhallitus 11.10.2021 § 284 

 

 

 

Valmistelija talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

 

 

Kaupunginvaltuusto 26.04.2021 § 24

 

 Kaupunginvaltuuston esityslistalla olleiden asioiden tultua käsitellyksi pu­heen­joh­ta­ja totesi, että allekirjoittaneet valtuutetut ovat jättäneet val­tuus­to­aloit­teen kahden tuotantoeläinlääkärin pysymisestä Orivedellä tu­le­vai­suu­des­sa­kin.

 

 Aloite kuuluu seuraavasti:

 

 " Orivedellä ollaan siirtymässä yhteen tuotantoeläinlääkäriin tähän asti on ol­lut 2.

 

 Oriveden seudulla on 3500 tuotantoeläintä ja 1 eläinlääkäri.

 

 Tampereella on 700 tuotantoeläintä ja 2 eläinlääkäriä.

 Missä tasapuolisuus.

 

 Orivedellä on siirtynyt eläkkeelle yksityinen eläinlääkäri, joka on hoitanut suu­re­läim­miä.

 

 Yhdellä lääkärillä työmäärä muodostuu liian suureksi ja aiheuttaa ongelmia jak­sa­mi­ses­sa.

 

 Kaupungin eläinlääkäri hoitaa myös paljon harraste eläimiä.

 

 Kaupungin eläinlääkärillä on myös viranomaistehtäviä.

 

 Yhdelle eläinlääkärille työsarka on liian suuri.

 

 Orivesi 26.04.2021

 

 Valtuutetut Matti Koppanen

 

                    Pekka Tuhkanen

 

                    Jere Ojanen

 

                    Timo Raita-aho

 

 Varavaltuutettu

                       Elina Koppanen"

 

  Puheenjohtaja otti valtuustoaloitteen vastaan ja totesi, että aloite    lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

Kaupunginhallitus 17.05.2021 § 139

 

 Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus toimittaa val­tuus­to­aloit­teen Tampere-Orivesi yhteistoiminta-alueelle ja hyvinvointijohtajalle val­mis­tel­ta­vak­si siten, että valmistelu toimitetaan kaupunginhallitukselle 31.8.2021 mennessä.

 

 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 

 - - - - - - - - - - - - - -

 

Kaupunginhallitus 13.09.2021 § 257

 

 Tampere-Orivesi yhteistoiminta-alueen ympäristöterveyshuolto on antanut vas­tauk­sen tehtyyn tuotantoeläinlääkäriä koskevaan aloitteeseen. Lau­sun­to on liitteenä.

 

 Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se

 

1.

antaa valtuustoaloitteeseen Tampere-Orivesi yhteistoiminta-alueen ym­­ris­­ter­vey­den­huol­lon lausunnon mukaisen selvityksen ja

 

2.

toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

 Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemä muutos pää­tös­eh­do­tuk­seen:

 Kaupunginhallitus päättää palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

 

 Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

 

 Merkittiin, että hyvinvointijohtaja Tuija Peurala oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

 

 - - - - - - - - - - - - - -

 

 

Aloitteen mukaisesta tuotantoeläinlääkäritilanteesta on pyydetty lausuntoja myös paikallisilta tuottajayhdistyksiltä, MTK-Orivesi ry:ltä, MTK-Eräjärven johtokunnalta, MTK-Längelmäeltä ja MTK-Juupajoelta. Lausunnot ovat liitteenä. MTK-Orivesi on pyytänyt lausuntoa myös Orivedellä eläinlääkärin virkaa hoitavalta eläinlääkäriltä.

 

Lausuntojen perusteella voidaan todeta, että tuottajayhdistykset pitävät kahden eläinlääkärin viran säilyttämistä Orivedellä välttämättömänä ja eläintilojen tasapuoliset lääkäripalvelut turvaavina.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se

1. esittää edelleen Tampere-Orivesi yhteistoiminta-alueelle, että Orivedellä säilytetään kaksi eläinlääkärin virkaa.

2. toteaa aloitteen loppun käsitellyksi.

 

Päätös Ehdotys hyväksyttiin.

Merkittiin, että kokous keskeytettiin tauon ajaksi kello 16.01-16.11, jonka jälkeen puheenjohtaja suoritti nimenhuudon ja totesi läsnäolijat.

- - - - - - - - - - - -

 

 

Kaupunginvaltuusto 25.10.2021 § 79  

440/00.01.03.03/2021  

 

 

  

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se

1. esittää edelleen Tampere-Orivesi yhteistoiminta-alueelle, että Orivedellä säilytetään kaksi eläinlääkärin virkaa.

2. toteaa aloitteen loppun käsitellyksi

 

Käsittely Keskustelun aikana kaupunginvaltuutettu Reijo Kahelin esitti, että asiaan saadut lausunnot liitetään päätökseen. Hallintosihteeri totesi, että lausunnot olivat jo esityslistan liitteenä, joten ne liitetään myös pöytäkirjaan.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin liitteineen.

 

 Merkittiin, että kaupunginvaltuutetut Jere Ojanen ja Manu Salomaa poistuivat esteellisinä (yhteisöjäävejä) paikaltaan asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Jere Ojasen tilalle kokoukseen saapui varavaltuutettu Antti Nieminen kello 21.29.

 

 - - - - - - - - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa