Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oriveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Elämänlaatulautakunta
Pöytäkirja 11.11.2021/Pykälä 57

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Oriveden kulttuuri- ja matkailutoimijoiden yhteistyön malli

 

Elämänlaatulautakunta 11.11.2021 § 57  

514/00.04.02/2021  

 

 

Valmistelija Kansalaisopiston rehtori Pia-Maria Ahonen

 

Elämänlaatulautakunta käsitteli kokouksessaan 10.02.2021 § 5 Kulttuuri- ja matkailutoimijoiden yhteistyön tarpeiden ja mahdollisuuksien kartoittamista. Elämänlaatulautakunta merkitsi kulttuurijohtajan ja yrityskoordinaattorin tekemän kulttuuri- ja matkailutoimijoille osoitetun kyselyn tulokset tiedokseen ja nimesi työryhmän pohtimaan kulttuuri- ja matkailutoiminnan yhteistyön kehittämistä. Työryhmän koolle kutsujaksi valittiin kulttuurijohtaja Pia-Maria Ahonen ja elämänlaatulautakunnan edustajiksi nimettiin Ilkka Hjerppe sekä Irma Koskela. Mukana työryhmässä jatkoi yrityskoordinaattori Irene Suhonen.

 

Oriveden Suvi on paikallisten kulttuuritoimijoiden yhteinen yhdistys, joka on perustettu 2007. Yhdistyksessä on tällä hetkellä kuusi jäsentä: Rönnin huvikeskus, Eräjärven työväennäyttämö, Leporannan taidekeskus, Taitokeskus Orivesi, Suvidesign sekä Oriveden kaupunki. Oriveden kaupungin edustajat toimivat yhdistyksen hallituksessa puheenjohtajana (kulttuurijohtaja) ja sihteerinä (yrityskoordinaattori). Viime vuosien aikana yhdistyksestä on eronnut merkittäviä jäseniä. Keskustelua on käyty myös resurssien riittävyydestä sekä vaihtoehtoisista toimintamalleista. Näiden pohdintojen pohjalta kulttuurijohtaja ja yrityskoordinaattori laativat edellä mainitun kyselyn kulttuuri- ja matkailualan toimijoille paikkakunnalle.

Kyselyn tulosten ja työryhmän keskustelun pohjalta laadittiin ehdotus jatkotoimenpiteiden pohdintaa varten.

 

Asia käsiteltiin elämänlaatulautakunnan kokouksessa 29.4.2021 ajankohtaisten asioiden yhteydessä: Oriveden kulttuurimatkailu -verkosto (ehdotus työryhmän keskustelun pohjalta) -otsikolla.

Koollekutsujana toimisi Oriveden kaupunki (kulttuurijohtaja ja yrityskoordinaattori). Verkosto kokoontuisi 2 kertaa vuodessa (kevät ja syksy), jolloin huomioitaisiin toiminnan suunnittelun kannalta keskeiset ajankohdat. Verkostoon kutsuttaisiin Oriveden kulttuuri- ja matkailualan toimijat, yhdistykset, yritykset.Kokoontumisissa olisivat aiheena toiveiden ja tarpeiden mukaiset teemat, jotka nousevat toimijoilta.  Koollekutsujien tehtävänä olisi valmistella verkostotapaamiset ja vastaisivat tapaamisten tiedottamisesta. Tapaamisissa korostettaisiin yhteistä suunnittelua ja verkostoitumista. Verkoston tavoitteena olisi toimia kehittämisalustana, jossa luodaan puitteet yhteistyön ja uusien ideoiden/toimintatapojen syntymiselle. Verkostossa voitaisiin järjestää toimijoille koulutusta ja neuvontaa sekä tehostaa tiedottamista. Tavoitteena olisi käsitellä hyödyllisiä aiheita ja noudattaa tehokasta ajankäyttöä, jotta osallistuminen olisi mahdollisimman motivoivaa. Tavoitteena olisi myös yhteistä tilaisuuksien ja tapahtumien koordinointia, jotta päällekkäisyyksiltä vältyttäisiin ja/tai voidaan saada synergiaetuja toinen toiselta. Huomioitavaa on myös, että Pirkanmaan kulttuuripääkaupunkihankkeen Operaatio Pirkanmaa -jatkohankkeen edistämiseen kunnissa tarvitaan yhteinen foorumi suunnitteluun ja toimenpiteiden jalostamiseen. Kulttuuri- ja matkailutoimijat ovat tässä yhteydessä merkittävässä roolissa.

 

Oriveden Suvi käsitteli vuosikokouksessaan 26.4. työryhmän ehdotusta. Tärkeiksi jatkovalmistelussa huomioon otettaviksi asioiksi koettiin mm. verkoston tapaamisten aikataulutus sekä yhdistys ja yritystoimijoiden toimintaerojen huomioiminen. Kokouksessa sovittiin, että kukin Oriveden Suven jäsen pohtii ja käy keskustelua ehdotuksesta tahoillaan. Asiaan palataan marras-joulukuussa hallituksen kokouksessa.

 

Kaupungin johtoryhmä käsitteli aihetta 11.10.2021 kokouksessaan ja totesi, että Oriveden Suvi ry:n tilalle voisi perustaa esim. kulttuurin ja matkailun verkoston. Johtoryhmän näkemyksenä oli, että asioiden valmistelu verkostona toimisi sujuvammin ilman yhdistyksen aiheuttamaa hallintoa.

 

Kaupungilla ei ole resursseja ylläpitää laajaa verkostoa ja toimia samanaikaisesti yhdistyksen hallinnosta vastaavana, joiden toiminta kuitenkin on päällekkäistä.

 

Esittelijä Liikuntapäällikkö Roope Marski

 

Päätösehdotus Elämänlaatulautakunta päättää             1. Oriveden kaupunki eroaa Oriveden Suvi ry:n jäsenyydestä 2. Oriveden kaupungin kulttuuripalvelut sitoutuu toimimaan kulttuuri- ja matkailualan verkoston koollekutsujana yhdessä elinvoimapalvelujen kanssa.

 

Päätös Hyväksyttiin

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa