Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oriveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Lasten ja nuorten lautakunta
Pöytäkirja 14.12.2021/Pykälä 56

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

 

Erasmus+ -akkreditointi

 

Lasten ja nuorten lautakunta 14.12.2021 § 56  

608/12.00.01.02/2021  

 

 

Valmistelija Kasvatus- ja opetusjohtaja

 

Opetushallitus on myöntänyt Oriveden kaupungille Erasmus+ -ak-kreditoinnin 1.3.2021 alkaen. Akkreditointi on myönnetty Oriveden kaupungin yleissivistävien koulujen konsortiolle. Erasmus-akkreditointi on eräänlainen jäsenkortti ohjelman liikkuvuustoimintaa varten. Erasmus+ -akkreditointi tarkoittaa laatuvarmistettua "Erasmus+ -jäsenyyttä": Oriveden kaupungin yleissivistävien koulujen konsortio on osoittanut hakemuksellaan toimintansa operatiivisen ja strategisen pitkäjänteisyyden sekä korkea laadun.

 

Akkreditointia varten Oriveden kaupunki on laatinut suunnitelman korkealaatuisten liikkuvuustoimintojen toteuttamiseksi. Akkreditointi mahdollistaa pitkäjänteisemmän kv-toiminnan kehittämistyön sekä laatuvarmistetun kansainvälisen yhteistyön. Oriveden koulut sitoutuvat noudattamaan Erasmus+ -ohjelman laatustandardeja.

 

Akkreditoinnin myötä Oriveden kaupunki on varmistanut itselleen Erasmus+ -tuen liikkuvuustoimintaan koko ohjelmakauden ajaksi vuosiksi 2021-2027. Uudella ohjelmakaudella akkreditointi otetaan käyttöön ensimmäistä kertaa yleissivistävällä sektorilla. Kyseessä on siis täysin uusi toimintamalli. Akkreditointi myönnettiin 50 yleissivistävää opetusta tarjoavalle organisaatiolle.

 

Akkreditointihaun yhteydessä ei vielä haettu liikkuvuusjaksojen rahoitusta, vaan akkreditoidut organisaatiot jättävät rahoitushakemuksensa vuosittain Erasmus+ -hakukierroksilla. Merkittävää on, että rahoituspyyntö eroaa tavallisesta, erittäin työläästä hakemuksesta: Jatkossa rahoituksen arvioimiseen tarvitaan vain perustiedot, kuten osallistujien lukumäärä ja toimintatyypit.

 

Erasmus-akkreditointi tarjoaa Oriveden kouluille mahdollisuuden osallistua oppimiseen liittyvään liikkuvuuteen Erasmus-ohjelman välityksellä. Erasmus+ -ohjelma tarjoaa ammatillisia ja henkilökohtaisia kehitysmahdollisuuksia oppijoille, opettajille ja muulle koulutushenkilöstölle. Liikkuvuustoimintoja voidaan käyttää opetuksen ja oppimisen laadun asteittaiseen nostamiseen uudelle tasolle.

 

Uuden Erasmus+ -ohjelmakauden (2021-2027) tavoitteena on olla aiempaa osallistavampi, avoimempi ja kestävämpi. Uusi ohjelma tukee digitaalista siirtymää eurooppalaisessa koulutuksessa ja edistää eurooppalaisen koulutusalueen luomista.

 

Oriveden kaupungin yleissivistävien koulujen konsortiolla on tarkoitus vastata maailmankansalaisuuden polkuun, henkilöstön koulutukseen, liikkuvuusmahdollisuuksien lisäämiseen ja kansainvälisyystoiminnan kehittämiseen, ja erityisesti näiden kohdalla pitkäjänteiseen kehittämiseen. Akkreditoinnin avulla varmistetaan yhdenvertaiset kv-liikkuvuusmahdollisuudet kaikille Oriveden koulujen oppilaille ja opetushenkilöstölle.

 

Tavoitteissa painottuvat Oriveden koulujen kv-toiminnan strateginen kehittäminen, henkilöstön ammattitaidon kehittäminen, oppijoiden opiskeluvalmiuksien ja -motivaation lisääminen, kasvu aktiiviseksi ja vastuulliseksi maailmankansalaiseksi, digitaidot sekä lukion

vetovoiman kasvattaminen kehitystoimien seurauksena.

 

Oriveden kaupungin yleissivistävien koulujen liikkuvuussuunnitelmassa on kymmenen tavoitetta:

 

Tavoite 1. Kaupunkitason kv-toiminnan koordinoinnin kehittäminen

Tavoite 2. Suunnitelmallinen ja tavoitteellinen kv-toiminta osaksi koulujen toimintakulttuuria

Tavoite 3. Koulujen henkilökunnan kv-valmiuksien ja ammattitaidon kehittäminen

Tavoite 4. Opetuksen kehittäminen, teemoina tasa-arvo, yhdenvertaisuus, ihmisoikeudet, kieli- ja kulttuuriperintö, luontokasvatus

Tavoite 5. Oppilaiden kv-valmiuksien kehittäminen

Tavoite 6. Laadukkaan kv-polun varmistaminen jokaiselle oppijalle

Tavoite 7. Työelämätaidot, TVT-taidot ja tunne- ja vuorovaikutustaidot

Tavoite 8. Vastuullinen maailmankansalaisuus

Tavoite 9. Kielten ja kulttuurien moninaisuuden sekä kulttuuriperinnön arvostuksen vahvistaminen

Tavoite 10. Verkostoyhteistyön kehittäminen

 

Esittelijä Kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

 

Päätösehdotus Lasten ja nuorten lautakunta merkitsee tiedoksi Opetushallituksen myöntämän Erasmus+ -akkreditoinnin vuosiksi 2021-2027.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Pöytäkirjaan merkittiin, että kasvatuksen ja opetuksen suunnittelija Jenni Decandia esitteli asiaa.

Kaupunginhallituksen edustaja Eliisa Suhonen liittyi kokoukseen klo 18.04.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa