Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oriveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Vammaisneuvosto
Pöytäkirja 16.12.2021/Pykälä 22

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Hyvinvointisuunnitelma vuosille 2022-2025

 

Vanhusneuvosto 25.11.2021 § 29 

 

 

 

Valmistelija Hyvinvointijohtaja

 

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen tarkoittaa laaja-alaista hyvinvointia edistävää, ennaltaehkäisevää, voimavaroja lisäävää ja sairastunutta tukevaa toimintaa.

-          tavoitteena on asukkaiden hyvinvoinnin, terveyden ja toimintakyvyn lisääminen, sairauksien ja syrjäytymisen ehkäisy ja osallisuuden vahvistaminen

-          tuloksena parannetaan asukkaiden elämänlaatua, lisätään alueen elinvoimaa, työllisyyttä ja tuottavuutta sekä hillitään sosiaali- ja terveydenhuollon menojen kasvua

 

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen kuntia velvoittaa terveydenhuoltolaki ja kuntalaki.

 

Terveydenhuoltolaki 1326/2010 2 § "Lain tarkoituksena on

1) edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä sosiaalista turvallisuutta;

2) kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja;

3) toteuttaa väestön tarvitsemien palvelujen yhdenvertaista saatavuutta, laatua ja potilasturvallisuutta;

4) vahvistaa terveydenhuollon palvelujen asiakaskeskeisyyttä; sekä

5) vahvistaa perusterveydenhuollon toimintaedellytyksiä ja parantaa terveydenhuollon toimijoiden, kunnan eri toimialojen välistä sekä muiden toimijoiden kanssa tehtävää yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisessä."

 

Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kuntalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmisteltava laajempi hyvinvointisuunnitelma.

 

Oriveden hyvinvointisuunnitelma vuosille 2022-2025 on valmisteilla. Suunnitelma pohjautuu Pirkanmaan alueelliseen hyvinvointisuunnitelmaan sekä kaupunkistrategiaan.

 

Pirkanmaan alueellisessa suunnitelmassa on annettu kunnille 4 yhteistä päätavoitetta tuleville vuosille. Nämä ovat:

  1. elintavoilla fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia
  2. osallisuus ja vaikuttaminen
  3. turvallinen ympäristö
  4. vaikuttavat palvelut

 

Hyvinvointijohtaja esittelee kokouksessa suunnitelman tavoitteita ja konkreettisia toimenpiteitä. Vanhusneuvosto käy lähetekeskustelua asiasta ja pohtii millaisia toimenpiteitä suunnitelmaan tulisi ikäihmisten näkökulmasta lisätä.

 

 

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Tuija Peurala

 

Päätösehdotus Vanhusneuvosto käy keskustelua hyvinvointisuunnitelman luonnoksen tavoitteista ja toimenpiteistä ikäihmisten näkökulmasta.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 

Vammaisneuvosto 16.12.2021 § 22  

549/00.01.06/2021  

 

 

Valmistelija Hyvinvointijohtaja

 

Hyvinvointijohtaja esittelee kokouksessa suunnitelman tavoitteita ja konkreettisia toimenpiteitä. Vammaisneuvosto käy lähetekeskustelua asiasta ja pohtii millaisia toimenpiteitä suunnitelmaan tulisi lisätä.

 

 

Esittelijä Hyvinvointijohtaja Tuija Peurala

 

Päätösehdotus Vammaisneuvosto käy keskustelua hyvinvointisuunnitelman luonnoksen tavoitteista ja toimenpiteistä.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa