Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oriveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.08.2022/Pykälä 169

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Seutustrategian ehdotus, Tampereen kaupunkiseudun tulevaisuussiirtymä

 

Kaupunginhallitus 16.05.2022 § 116 

 

 

 

Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

 

Seutuhallitus 27.4.2022

 

Tampereen kaupunkiseudun 4. seutustrategiaprosessin visio- ja tahtotilavaihe on päättymässä. Strategia kuvaa kuntien tahtotilan seutuyhteistyön sisällöstä ja suunnasta ja on jatkumo aiemman kausien seutuyhteistyölle.

 

Strategian valmistelu on tehty laaja-alaisesti seudun päättäjiä, johtavia

viranhaltijoita, sidosryhmiä ja asukasraatia kuullen. Strategiatyötä ovat

tukeneet lisäksi edellisen valtuustokauden strategian arviointi sekä tulevaisuuden ennakointityö.

 

Seutustrategia eli Tampereen kaupunkiseudun tulvaisuussiirtymä on

esitetty tarinallisena tavoitteenasetteluna. Strategiaehdotus koostuu

toimintaympäristön analyysistä, tulevaisuussiirtymää kuvaavasta visiosta ja sitä tukevista kolmesta strategisesta kärjestä. Lopuksi esitetään

kuvaus seutuyhteistyön toimintatavoista.

 

Vision muotoilun osalta esitetään kolme vaihtoehtoa:

-          Vehreä metropoli tai

-          Kestävän kasvun metropoli tai

-          Parempi metropoli. Meidän yhteinen.

 

Aiemmin visio kuului "Meidän ja tulevien sukupolvien yhteinen metropoli".

 

Strategiaehdotuksen pääviestit ja yhteistyön painopisteet ovat:

-          Lumoava arki

-          Fiksu kasvu

-          Maailmalle avoin

 

Strategiaehdotuksessa on huomioimaan kunnanhallitusten työpajassa

28.3 saatu yhteinen palaute, asukasraadin sekä ns. portinvartijoiden

kommentit.

 

Strategialuonnosta kommentoineet portinvartijat ovat henkilöitä elinkeinoelämän, akatemian ja järjestötoiminnan piiristä. Heiltä strategialuonnos sai kannatusta erityisesti kansainvälisyydestä sekä metropoliluonnehdinnasta. Turvallisuustilanteeseen sekä osaajien houkutteluun kiinnitettiin huomiota. Strategiaan toivottiin lisää kunnianhimoa kestävän tulevaisuussiirtymän toteuttamiseksi sekä seudullisen erityisyyden painottamista. Samoin alleviivattiin kulttuuri- ja tapahtumataloutta. Rajatonta toimintatapaa pidettiin erinomaisena tavoitteena.

 

Seutustrategiaa toteuttavien ohjelmien, hankkeiden ja toimenpiteiden

suunnittelu käynnistyy 27.4 seudun asiantuntijatyöryhmien työskentelynä. Myös asukasraati jatkaa strategiatyöskentelyn tukea prosessin

loppuun asti.

 

Strategiaehdotuksesta pyydetään kuntien hallitusten lausunnot ennen

sen hyväksymistä seutuhallituksessa. Seutustrategian lopullinen hyväksyminen tapahtuu kaupunkiseudun valtuustoissa.

 

Kuntajohtajakokous käsitteli asiaa 22.4.2022

 

Seutuhallitus päätti

 

hyväksyä seutustrategiaehdotuksen "Tampereen kaupunkiseudun tulevaisuussiirtymä" ja

 

että seutustrategia lähetetään kunnanhallituksille lausuttavaksi/ kommentoitavaksi 23.5 asti.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää:

1. merkitä seutustrategiaehdotuksen "Tampereen kaupunkiseudun tulevaisuussiirtymä" tiedoksi ja

2. antaa seutustrategiaehdotuksesta Oriveden edustajalle evästyksen seutuhallituksen käsittelyä varten.

 

Päätös Kaupunginhallitus merkitsi seutustrategiaehdotuksen "Tampereen kaupunkiseudun tulevaisuussiirtymä" tiedoksi ja kävi lähetekeskustelun asiasta sekä antoi evästyksen Oriveden edustajalle seutuhallituksen käsittelyä varten.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -

 

Kaupunginhallitus 22.08.2022 § 169  

    

 

 

Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

 

"Tampereen kaupunkiseudun 4. seutustrategia on valmistunut. Strategia kuvaa kuntien tahtotilan seutuyhteistyön sisällöstä ja suunnasta ja on jatkumo aiemman kausuien seutuyhteistyölle.

 

Strategian valmistelu on tehty laaja-alaisesti seudun päättäjiä, johtavia viranhaltijoita, sidosryhmiä ja asukasraatia kuullen. Strategiatyötä ovat tukeneet lisäksi edellisen valtuustokauden strategian arviointi sekä tulevaisuuden ennakointityö.

 

Seutustrategia eli Tampereen kaupunkiseudun tulevaisuussiirtymä on esitetty tarinallisena tavoitteenasetteluna. Strategian toimeenpanemiseksi seutuhallitus hyväksyy toteutusohjelman seutuhallituskaudelle.

 

Strategiaehdotus koostuu toimintaympäristön analyysistä, tulevaisuussiirtymää kuvaavasta visioista ja sitä tukevista kolmesta strategisesta kärjestä. Lopuksi esitetään kuvaus seutuyhteistyön toimintatavoista.

 

Seutustrategiaehdotuksen pääviestit ja yhteistyön painopisteet ovat:

  • Lumoava arki
  • Fiksu kasvu
  • Maailmalle avoin

 

Seutuhallitus on pyytänyt strategiaehdotuksesta kunnanhallitusten kommentit. Kaikki kunnat ovat antaneet omat kommenttinsa. Kommentit ovat pääpiirteissään erittäin myönteisiä. Niissä kiitetään mm: kattavaa valmistelu- ja liiteaineistoa, laajaa luottamushenkilö osallistamista (esim. kunnanhallitusten yhteinen työpaja, luottamushenkilökysely), sidosryhmien ja myös asukkaiden osallistamista, temaattista onnistumista ja riittävästi haastavan ja uudistuvan strategian valmistelua seutuyhteistyön jatkumoksi. Myös vaihtoehtoisia visioehdotuksia on kommentoitu myönteisessä hengessä.

 

Vision muotoiluksi seutuhallitukselle esitetään "Vehreä metropolimme"

 

Seutustrategian lopullinen hyväksyminen tapahtuu kaupunkiseudun valtuustoissa.

 

Liite

-          Seutustrategiaehdotus, 22.6.2022

-          Kuntien kommentit"

 

 Seutuhallitus 22.6.2022

 

 Seutuhallitus päätti

 

 merkitä kunnanhallitusten kommentit tiedoksi,

 

 hyväksyä Tampereen kaupunkiseudun seutustrategiaehdotuksen ja

 

lähettää seutustrategiaehdotuksen jäsenkuntien valtuustojen hyväksyttäväksi.

 

Visioksi päätettiin yksimielisesti "Vehreä metropolimme".

 

 

Esittelijä Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Tampereen kaupunkiseudun seutustrategiaehdotuksen.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa