Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oriveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.08.2022/Pykälä 171

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Valtuustoaloite: bändi- ja studiohuone Oriveden kirjastoon

 

Kaupunginvaltuusto 21.02.2022 § 16 

 

 

Kaupunginvaltuuston esityslistalla olleiden asioiden tultua käsitellyksi puheenjohtaja totesi, että Kokoomuksen valtuustoryhmä on jättänyt valtuustoaloitteen bändi- ja studiohuoneen saamiseksi Oriveden kirjastoon.

 

Aloite kuuluu seuraavasti:

 

"Orivedellä panostetaan vahvasti kuntalaisten hyvinvointiin erilaisten harastusten ja harrastuspaikkojen kehittämisen osalta etenkin liikunnan näkökulmasta. Orivesi on myös erittäin vahva kulttuurikaupunki ja perinteet musiikin saralla ovat vahvat. On olennaisen tärkeää, että harrastustarjonta on monipuolista ja myös matalan kynnyksen palveluita on tarjolla.

Useat kaupungit tarjoavat kirjastopalveluiden ohessa nk. mediahuoneen kuntalaisten käyttöön ja tämän aloitteen myöntä me allekirjoittaneet esitämme, että Orivedelle myös perustettaisiin tällainen.

Mediahuoneella tarkoitetaan kirjastokortilla varattavissa olevaa tilaa, jossa on tarjolla erilaisia soittimia ja monipuolista musiikin harrastamisen välineistöä. Tila olisi kirjastokortilla vapaasti varattavissa ja kaikkien kuntalaisten käytössä musiikin harrastamisen, yhteisöllisyyden sekä monipuolisen harrastustarjonnan tukemiseksi.

 

Orivedellä 21.2.2022

 

Kokoomuksen valtuustoryhmä

 

Sini Kahilaniemi Touko Sikala

Jussi Viljanen Jere Ojanen

Miia Nippala  Manu Salomaa

Maija Ylistalo  Sari Simontaival

Kullervo Erkkilä Kimmo Vihusaari

Ulla Eronen  Antti Nieminen"

 

 Puheenjohtaja otti valtuustoaloitteen vastaan ja totesi, että aloite lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -  

 

 

Kaupunginhallitus 14.03.2022 § 57 

 

 

 

Valmistelija talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus toimittaa valtuustoaloitteen elämänlaatulautakunnalle ja tekniselle lautakunnalle valmisteltavaksi siten, että valmistelu toimitetaan kaupunginhallitukselle 31.5.2022 mennessä.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -

 

Tekninen lautakunta 28.04.2022 § 30 

 

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja Matti Vesava

 

Kaupunginhallitus on antanut elämänlaatulautakunnalle ja tekniselle lautakunnalle tehtäväksi valmisteltavaksi bändi- ja studiohuoneen sijoittamista / rakentamista Oriveden kaupungintalon kirjastoon. Valmistelu tulee toimittaa kaupunginhallitukselle 31.5.2022 mennessä.

 

Oriveden kaupungin tekniikka- ja ympäristöpalvelukeskukseen kuuluva tilapalvelu vastaa kaupungin tilojen ylläpidosta, huollosta ja korjauksesta. Tilapalvelulla on tietoa kaupungintalon tiloista ja niiden käytöstä ja tilapalvelulla on paras näkemys siitä, pystytäänkö kaupungintalolle tällainen bändi- ja studiohuone toteuttamaan.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Matti Vesava

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää antaa kaupungin tilapalvelulle tehtäväksi kartoittaa kaupungin kirjastosta ja / tai kaupungintalolta tilat, joihin bändi- ja studiohuone voitaisiin toteuttaa ja antaa selvitys tekniselle lautakunnalle lautakunnan toukokuussa pidettävään kokoukseen mennessä.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -

 

Tekninen lautakunta 19.05.2022 § 40 

 

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja Matti Vesava

 

Tekninen johtaja on yhdessä tilapalvelun kanssa selvitellyt kaupungintalon tiloja, johon valtuustoaloitteen mukainen bändi- ja studiohuone voitaisiin perustaa. Paras tällainen tila löytyi kaupungintalon alakerrasta, jossa on tyhjä varastotila, joka voitaisiin ottaa aktiiviseen käyttöön. Pohjakuva tila-alueesta on liitteenä.

 

Tilan käyttöä varten rakennetaan kevyt väliseinä käytävälle, jotta käytävätiloissa olevia wc-tiloja voivat tilan käyttäjät käyttää.

 

Tilan hyviä puolia ovat:

 

-          käynti suoraan ulkoa

-          tila on varsin kookas

-          tilan ilmastointia varten voidaan rakentaa poisto suoraan ulos

-          tilan kulkujärjestelyt (esim. lukitus) voidaan varsin selkeästi järjestää

-          tilan vieressä on pieni varasto, jota voidaan hyödyntää esim. bändikamojen varastona

-          tilan äänieristys on helppo rakentaa.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Matti Vesava

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää esittää valtuustoaloitteen johdosta, että bändi- ja studiohuone rakennettaisiin kaupungintalon alakerran tyhjään varastotilaan ja sitä varten tehtaisiin joitain muutostöitä itse tilassa ja sen läheisyydessä olevalla käytävällä.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -

 

Elämänlaatulautakunta 16.06.2022 § 43 

 

 

 

Valmistelija Liikuntapäällikkö Roope Marski

 

 Elämänlaatupalvelut/nuorisopalvelut ovat yhdessä teknisen palvelukeskuksen kanssa tutustuneet mahdollisiin bänditiloihin, tekninen osasto selvittää äänieristystarpeen sekä muut tarvittavat rakennemuutokset tilojen käyttöönoton suhteen. Mikäli tilat ovat teknisesti mahdollista ottaa käyttöön, nuorisopalvelut ovat valmiit ottamaan tilan bändiharjoittelukäyttöön. Käyttöönottoon liittyen tullaan hakemaan avustusta kalusto/laitehankintoihin.

 

Esittelijä Liikuntapäällikkö Roope Marski

 

Päätösehdotus Elämänlaatulautakunta merkitsee tehdyn esiselvityksen tiedokseen sekä yhtyy teknisen lautakunnan päätökseen tilojen rakentamisesta (Tekninen lautakunta 19.05.2022 § 40). Tilojen kustannuksiin esitetään määrärahaa seuraavan talousarvion laadinnan yhteydessä.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi elämänlaatulautakunta päätti esittää, että bändi- ja studiohuoneen suunnitteluun nimetään työryhmä. Elämänlaatulautakunnan osalta ryhmään nimettäisiin Perttu Tuomaala ja Roope Marski, sekä teknistä lautakuntaa suositellaan nimeämään omat edustajat ryhmään.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

Kaupunginhallitus 22.08.2022 § 171  

150/12.09.00/2022  

 

 

Valmistelija talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

 

 Teknisen lautakunnan ja elämänlaatulautakunnan esitysten mukaisesti tilojen muutostöihin sekä kalusto- ja laitehankintoihin lautakunnat varaavat määrärahat viimeistään vuoden 2023 talousarvioon.

 

Esittelijä Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto päättää:

1. merkitä tiedoksi teknisen lautakunnan ja elämänlaatulautakunnan valmistelun asiassa.

2. todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa