Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oriveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.08.2022/Pykälä 173

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Valtuustoaloite aurinkoenergian tuottamisesta ja hyödyntämisestä kaupungin kiinteistöissä

 

Kaupunginvaltuusto 20.06.2022    

 

 

Kaupunginvaltuuston esityslistalla olleiden asioiden tultua käsitellyiksi puheenjohtaja totesi, että Keskusten valtuustoryhmä on jättänyt valtuustoaloitteen aurinkoenergian tuottamisesta ja hyödyntämisestä kaupungin kiinteistöissä.

 

Aloite kuuluu seuraavasti:

 

"Hallitusohjelman mukaan Suomen tulee olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, sähkön ja lämmön tuotannon tulee olla Suomessa lähes päästötöntä 2030-luvun loppuun mennessä ja asumisen ja rakentamisen hiilijalanjälkeä tulee pienentää.

Aurinkoenergia on yksi tulevaisuuden energiamuodoista, mutta sen tuottaminen on Suomessa vielä vähäistä. Sähkön hinnan rajun kallistumisen myötä aurinkoenergian rakentaminen on kuitenkin viimeisen vuoden aikana huomattavasti lisääntynyt ja tullut entistä kannattavam-maksi. Aurinkoenergian tuotantopotentiaali Suomessa on lähes Keski-Euroopan luokkaa johtuen valoisista kesistä. Aurinkoenergian hyödyntämisen tekniikat ovat kehittyneet viime vuosina ja niillä voidaan järjestelmän laajuudesta ja kapasiteetista riippuen tuottaa merkittäväkin osa rakennusten tarvitsemasta energiasta. Ylijäämäsähkö on mahdollista myydä verkkoon tai saada takaisin omaan käyttöön ns. virtuaalisten akkusopimusten avulla.

 

Ilmastonmuutoksen hidastaminen ja hiilineutraalisuustavoitteen saavuttaminen on yksilöiden, yritysten, kuntien ja valtioiden - meidän jokaisen - tehtävä. Orivesi on liittynyt ns. Hinku-kunta-sopimukseen, mutta Oriveden tulokset hiilineutraalisuuden edistämiseksi "laahaavat" sopimus-kuntien keskikastissa. Tähän haasteeseen vastaamiseksi Oriveden Keskustan valtuustoryhmä onkin saanut ajettua v. 2020 tekemällään valtuustoaloitteella ja vuoden 2021 lopulla valtuuston kokouksessa läpi ajamallaan budjettipäätöksellä yhden aurinkovoimalan Oriveden kaupungin jäteasemalle.

 

Jotta asiassa päästäisiin pikaisesti hyvään jatkoon Keskustan valtuustoryhmä esittää, että Oriveden liikuntahallin katolle rakennettaisiin katon mahdolliset lähiaikojen remonttitarpeet huomioon ottaen Oriveden seuraava aurinkovoimala jäteaseman tuoreita kokemuksia hyödyntäen.

Edullisempaa, ympäristöystävällistä energiaa tarvitaan ympärivuoden hallin oman valaistuksen, ilmastoinnin ja jäähdytyksen energiatarpeisiin. Esitämme myös, että Oriveden kaupunki jatkaisi suunnitelmallisesti aurinkovoimalainvestointien tekemistä muidenkin omistamiensa soveltuvien kiinteistöjen yhteyteen.

Suunnitelmallisuuden voisi kytkeä työn alla olevaan kaupungin kiinteistöstrategiaan.

 

Samalla Keskustan valtuustoryhmä muistuttaa, että tulisi aktiivisesti edistää mahdollisuutta lisätä uusien soveltuvien asuntoalueiden kaavamääräyksiin kannusteita aurinkoenergian hyötykäytöstä uudisrakentamisen yhteydessä.

Jatketaan yhdessä askeleita kohti hiilineutraalia Orivettä vuonna 2035.

 

Orivedellä 20.6.2022

 

Keskustan valtuustoryhmä

 

Jyrki Tuomaala, puheenjohtaja Marjo Mäkinen-Aakula

Annamari Aitolahti Pekka Tuhkanen 

Matti Koppanen, varavaltuutettu"          

                      

Puheenjohtaja otti valtuustoaloitteen vastaan ja totesi, että aloite lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

- - - - - - - - - - - - -

  

 

  

 

  

 

 

Kaupunginhallitus 22.08.2022 § 173  

357/14.04.01/2022  

 

 

Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

 

Esittelijä Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus toimittaa valtuustoaloitteen tekniselle lautakunnalle valmisteltavaksi siten, että valmistelu toimitetaan kaupunginhallitukselle 30.11.2022 mennessä.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa