Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oriveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.08.2022/Pykälä 174

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Tiedoksi saatettavat asiat

 

Kaupunginhallitus 22.08.2022 § 174  

    

 

 Kaupunginhallituksen tietoon saatetaan seuraavat asiat:

 

1.

Valvira:

-

Päätös 21.6.2022 Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen / Lääkärisi Mielenterveys Oy.

-

Päätös 27.6.2022 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen / Tutoris Oy.

-

Päätös 28.6.2022 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen / Conaria Contextia Oy.

-

Päätös 29.6.2022 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen / Coronaria Fysioterapia Oy.

-

Päätös 5.7.2022 Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen / Puhelevi Oy.

-

Päätös 5.7.2022 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaika muutosilmoitus / Coronaria Fysioterapia Oy.

-

Ilmoitus 8.7.2022 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen ja yksityisen terveydenhuollon palvelujen lopettamienen / Prima Health Oy.

-

Ilmoitus 11.7.2022 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan toimintakuntien lisääminen / Neusync Oy.

-

Päätös 12.7.2022 Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen / Medikams Oy.

-

Päätös 13.7.2022 Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen / Medipyy oy.

-

Ilmoitus 13.7.2022 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen tuottajan toimipaikan lopettaminen / 9Lives Ensihoito Oy.

-

Päätös 28.7.2022 Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen / SunUran Hoiva Oy.

-

Päätös 29.7.2022 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen / Suomen Terveystalo Oy.

-

Päätös 3.8.2022 Lupa yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamiseen / Mielipalvelut Oy.

-

Päätös 4.8.2022 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen / Fysios Oy.

-

Päätös 11.8.2022 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen / Abalanced Oy.

-

Päätös 12.8.2022 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen / Suomen Terveystalo Oy.

-

Päätös 12.8.2022 Yksityisen terveydenhuollon palvelujen antamista koskeva luvan muuttaminen / Fysios Oy.

 

2.

Johtoryhmä:

-

Muistio 27.6.2022.

-

Muistio 10.8.2022.

 

3.

Kuntien Hankintapalvelut KuHa Oy:

-

Tiedote 23.6.2022 ja tilinpäätös ja toimintakertomus 2021.

 

4.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto:

-

Päätös 4.7.2022 Yksityisten sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtuminen / Med Group Oy.

-

Päätös 4.7.2022 Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti / Hoivapalvelu Orvokki.

-

Päätös 4.7.2022 Yksityisten sosiaalipalvelujen vastuuhenkilön vaihtuminen / Sastamalan sijaishuoltopalvelut Oy.

-

Päätös 5.7.2022 Korjataan 4.7.2022 annettua päätösta hallintolain nojalla / Sastamalan sijaishuoltopalvelut Oy.

-

Päätös 6.7.2022 Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti / VK Avo- ja tukipalvelut Oy.

-

Päätös 6.7.2022 Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti / Med Group Oy.

-

Päätös 8.7.2022 Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti / VK Avo- ja tukipalvelut Oy.

-

Päätös 15.7.2022 Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti / TheraSos Oy.

-

Päätös 18.7.2022 Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti, uuden toimintakunnan lisäys / Debora lapsiperhepalvelut Oy

-

Päätös 19.7.2022 Ilmoituksenvaraisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti / Haika Oy.

-

Päätös 20.7.2022 Ilmoituksen varaisten yksityisten sosiaalipalvelujen rekisteröinti, uuden toimintakunnan lisäys / TheraSos Oy.

 

5.

Vaasan hallinto-oikeus:

-

Välipäätös 5.7.2022 Täytäntöönpanon kieltäminen maa-aines ja ympäristölupa-asiassa.

 

6.

Pirkanmaan ELY-keskus:

-

Päätös 5.7.2022 valtakunnallisen jätesuunnitelman valmistelua, toimeenpanoa ja toimeenpanon seurantaa tukevan alueellisen yhteistyöryhmän asettamisesta Etelä-Pohjanmaan, Keski-Suomen sekä Pirkanmaan ELY-keskusten alueelle.

-

Työllisyyskatsaus kesäkuu 2022.

 

7.

Väylävirasto:

-

Allekirjoitettu toteuttamissopimus MAL-Orivesi 2020-2023 -hankkeen suunnittelusta, toteuttamisesta, yhteistyöstä ja rahoitusjärjestelyistä.

 

8.

Pirkanmaan TE-toimisto:

-

Kesäkuun 2022 tilannekatsaus.

 

9.

Valtiovarainministeriö:

-

Päätös 8.7.2022 kunnan peruspalvelujen valtionosuuden ja veroperustemuutokista johtuvien verotulomenetysten korvausten muutoksista vuodelle 2022.

 

10.

Tampereen kaupunkiseutu:

-

Kuntajohtajakokouksen 19.8.2022 asialista.

 

11.

Vuokrasopimus autopaikoista Asematie 9, Oriveden Sosialidemokraattinen yhdistys ry.

 

12.

Vuokrasopimus autopaikoista Asematie 10, Oretna Oy.

 

13.

Pirkanmaan liitto:

-

Maakuntahallituksen 22.8.2022 kokouksen esityslista.

 

14.

Opetushallitus:

-

Päätös 11.5.2022 opetus- ja kulttuuriministeriön täydennys opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 29 §:n mukaisiin esi- ja perusopetuksen yksikköhintoihin vuonna 2022.

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa