Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oriveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.08.2022/Pykälä 163

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

 

Työelämävalmentajan määräaikaisen viran täyttölupa

 

Kaupunginhallitus 22.08.2022 § 163  

397/01.01.01/2022  

 

 

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Tuija Peurala

 

Työllisyyspalveluista vapautuu yksilövalmentajan osa-aikainen (50%) virka 1.9.2022 lähtien henkilön siirtyessä toiseen työllisyyspalvelujen virkaan (yksilövalmentaja, kuntouttava työtoiminta). Koska työllisyyspalveluissa on tapahtunut merkittäviä muutoksia, täyttölupaa haetaan työelämä-valmentajan määräaikaiseen virkaan (työaika 36,25 h/vko) ajalle 1.10.2022-31.12.2024.

 

Perustelut muutokselle:

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilua on jatkettua lakimuutoksella 31.12.2024 asti.

 

Pohjoismainen työvoimapalvelumalli astui voimaan 2.5.2022, jolloin työn-hakijoiden alkupalvelu tiivistyi huomattavasti. Alkuhaastattelu järjestetään kaikille työnhakijoille viiden arkipäivän kuluessa työnhaun alkamisesta, pääsääntöisesti kuntakokeilun toimipaikassa. Tämän jälkeen kunnan virkailija on yhteydessä työnhakijaan kahden viikon välein työnhaun kol-men ensimmäisen kuukauden ajan. Lisäksi työttömyyden määritelmä muuttui ja tarvittaessa töihin kutsuttavat eli  ns. 0-tuntisopimuksella olevat kirjataan työssä olevien sijaan nykyisin työttömiksi, mikä on jo lisännyt ja tulee lisäämään kuntakokeilujen asiakasmääriä, sillä nämä työnhakijat siirtyvät TE-toimistoista kuntakokeiluihin.  Kuntakokeilun alkaessa kokeilun piirissä Orivedellä oli 350 asiakasta ja heinäkuun lopun tilanne oli 373 asia-kasta. Asiakasmäärä tullee lisääntymään vielä syksyn aikana.

 

Tulevassa TE-palvelut 2024 -uudistuksessa kuntien vastuuta työttömyys-turvan rahoituksesta laajennetaan. Siirron yhteydessä kunnille luodaan rahoitusmalli, joka kannustaa niitä kehittämään toimintaansa työllisyyttä edistäväksi. Tällä hetkellä suunnitellussa rahoitusmallissa vain työllisty-minen poistaisi kunnan rahoitusvastuun työttömyysturvasta nykyisen akti-voinnin sijaan.

 

Työllisyyspalvelujen 0,5 htv:n työntekijäresurssin lisäyksellä turvattaisiin kuntakokeilun lakisääteisten tehtävien toteuttaminen ja mahdollistettaisiin työnantajapalvelujen tehostaminen. Lisäresurssilla panostettaisiin työllisty-mismahdollisuuksien etsimiseen työnhakijoille entistä tehokkaammin ja resurssia hyödynnettäisiin työnantajien kanssa ratkaisujen etsimiseen kohtaanto-ongelma aloilla.

 

Tehtävänimike muutettaisiin yksilövalmentajasta työelämävalmentajaksi ja näin tehtävän kelpoisuusvaatimus laajennettaisiin sosiaalihuollon ammattihenkilölain 817/2015 mukaisesta sosiaalialalle soveltuvasta ammattikorkeakoulututkinnosta soveltuvaksi korkeakoulututkinnoksi tai muuhun tehtävään soveltuvaksi koulutukseksi.

 

Hallintosäännön 24 §:n mukaan henkilöstöjaosto päättää henkilöstön nimekemuutoksista sekä perustetun viran tai työsuhteen kelpoisuus-ehdoista tai niiden muutoksista.

 

Esittelijä Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

1. myöntää täyttöluvan työelämävalmentajan virkaan (36,25h/viikko) ajalle 1.10.2022 - 31.12.2024.

2. että henkilöstöjaosto päättää työelämävalmentajan tehtävänimikkeestä sekä tehtäväkohtaisen palkan määrittelystä.

 

Talous- ja hallintojohtajan kokouksessa tekemä lisäys päätösehdotukseen:

 

3. delegoi yksilövalmentajan siirtämistä toiseen virkaan kunnallisen viran-haltijalain 24 §:n mukaisesti koskevan asian talous- ja hallintojohtajalle.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 Merkittiin, että hyvinvointijohtaja Tuija Peurala ja työllisyyspalvelujen päällikkö Meri Soikka olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.

 

 Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsen Eliisa Suhonen liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana kello 15.13.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa