Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oriveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.08.2022/Pykälä 166

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Tilojen 562-416-4-46 ja 562-416-4-26 ostaminen

 

Kaupunginhallitus 22.08.2022 § 166  

395/10.00.01.00/2022  

 

 

Valmistelija Elinvoimajohtaja Tuija Aro

 

Oriveden aseman seudun kehittäminen edellyttää maanhankintaa alueelta. Asematien varrella aseman läheisyydessä sijaitsevat Oretna Oy:n omis-tamat kiinteistöt (Rintamäki 562-416-4-46 ja Pihlajamäki 562-416-4-26), joiden yhteenlaskettu pinta-ala on 2 750 m2. Tilakokonaisuus sijaitsee melko tasaisella maalla ja kiinteistölle on liittymä Asematieltä. Purku-kuintoiset rakennukset ovat jo vuosia seisseet tyhjillään, eivätkä varsinai-sesti lisää alueen vetovoimaisuutta.

 

Kiinteistöllä on nykyisen kaavan mukaan rakennusoikeutta 1 100 m2 ja paikalle voi rakentaa asuin- ja liiketilaa kahteen kerrokseen. Tontin sijainti on keskeinen ja sen saaminen mukaan asemanseudun kehittämiskohteisiin on oleellista.

 

Elinvoimajohtaja on neuvotellut kiinteistön omistajan kanssa ja tilannut kiinteistönvälittäjältä (Oriveden tili- ja kiinteistöpalvelu) arvion kiinteistön hinnasta. Neuvottelujen jälkeen on päädytty kauppahintaan 90 000 €, jolla kiinteistön omistaja on valmis kiinteistön myymään.

 

Oriveden kaupungin hallintosäännnön 23 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden ostamisesta ja luovuttamista, kun hinta vaihtoarvo tai korvaus on yli 15.000 euroa, mutta enintään 250.000 euroa. Kyseisessä ostotarjouksessa päätösvalta on siis kaupunginhallituksella.

 

Esittelijä Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää

1. merkitä edellä olevan ja kokouksessa annettavan selvityksen tiedoksi.

2. ostaa tilat 562-416-4-46 ja 562-416-4-26 yhteensä 90.000 euron kauppahinnalla.

3. valtuuttaa kaupunginjohtajan hyväksymään kauppakirjan ja siihen mahdollisesti tarvittavat tekniset muutokset.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 Merkittiin, että elinvoimajohtaja Tuija Aro oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa