Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oriveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.08.2022/Pykälä 167

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen sopimuksen hyväksyminen ja virkojen lakkauttaminen

 

Kaupunginhallitus 22.08.2022 § 167  

371/00.04.03/2022  

 

 

Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

 

Laki (210/2010) maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen järjestämisestä kunnissa määrittelee kuntien lakisääteisten maaseutuelinkeinoviranomais-tehtävien järjestämisestä. Lain mukaan kunnilla on maaseutuelinkeino-viranomaistehtävien järjestämisvastuu. Kunta vastaa alueellaan maaseutu-hallinnon järjestämisestä siten, että maaseutuhallinnon tehtävät tulevat hoidetuiksi Euroopan unionin ja kansallisen lainsäädännön kannalta asianmukaisella tavalla. Laissa myös määrätään, että kuntien tulee muo-dostaa riittävän suuria yhteistoiminta-alueita. Kunnan on muodostettava maaseutuhallinnon tehtävien hoitamiseksi toiminnallinen kokonaisuus, jonka alueella toimii vähintään 800 maatalouden tukihakemuksen tehnyttä luonnollista henkilöä tai yhteisöä (aktiivimaatilaa). Lain mukaan yhteis-toiminta-alueen muodostamiseksi siihen liittyvien kuntien on sovittava kuntalain (365/1995) 76 §:n 2 momentin mukaisesti, että yksi kunta tai kuntien perustama kuntayhtymä vastaa maaseutuhallinnon järjestämisestä yhteistoiminta-alueella lain (210/2010) tarkoittamalla tavalla.

 

Oriveden kaupunki on maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen sopimus-kuntiensa kanssa neuvotellut uuden maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodostamisesta 1.1.2023 alkaen Lempäälän kunnan kanssa siten, että Lempäälä toimii isäntäkuntana. Oriveden maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen sopimus on irtisanottu valtuuston päätöksellä 20.6.2022 päättymään vuoden 2022 loppuun.

 

Pirkanmaalle muodostuu uuden sopimuksen myötä kolmentoista kunnan kokoinen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue (Akaa, Juupajoki, Kangas-ala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Pälkäne, Tampere, Urjala, Valkea-koski, Vesilahti ja Ylöjärvi), jossa Lempäälän kunta toimii isäntäkuntana. Yhteistoiminta-alueella on vuoden 2021 tilaston mukaan yhteensä 1749 aktiivimaatilaa, ollen Suomen kolmanneksi suurin maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alue. Maaseutuviranomaisten määrä tulee olemaan noin 10 henkilöä. Alueella on peltopinta-alaa yhteensä 79 300 hehtaaria. Vuoden 2021 tilaston mukaan kunnan maaseutuviranomainen käsitteli alueella maksuun erilaisia maatalouden tukia ja korvauksia yhteensä noin 53 miljoonaa euroa.

 

Lempäälän kunnan arvion mukaan muodostettava yhteistoiminta-alue tuo vuonna 2023 sopijakunnittain kustannussäästöä nykyiseen verrattuna keskimäärin noin 13 prosenttia.

 

Lempäälän isännöimän maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen muodos-tamista koskeva sopimus on liitteenä. Lempäälän kunnanhallitus on osaltaan hyväksynyt sopimuksen 20.6.2022.

 

Esittelijä Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että se

1. hyväksyy liitteenä olevan maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen sopimuksen.

2. lakkauttaa Oriveden kaupungin maaseutupäällikön ja kolmen maaseutuasiamiehen virat päättymään 31.12.2022.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa