Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oriveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 21.02.2022/Pykälä 12

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Vuoden 2021 lopussa vireillä olleet valtuustoaloitteet

 

Kaupunginhallitus 14.02.2022 § 41 

 

 

 

Valmistelija talous- ja hallintojohtaja ja hallintosihteeri

 

 Hallintosäännön 143 §:n mukaan kokouskutsussa mainittujen asioiden kä­sit­te­lyn jälkeen on valtuustoryhmällä ja valtuutetulla oikeus tehdä kirjallisia aloit­tei­ta kaupungin toimintaa ja hallintoa koskevissa asioissa. Aloitetta ei ote­ta heti käsiteltäväksi, vaan se lähetetään kaupunginhallituksen val­mis­tel­ta­vak­si. Valtuusto voi päättää, että aloitteessa tarkoitetun asian val­mis­te­lus­ta käydään lähetekeskustelu.
Kaupunginhallituksen on vuosittain maaliskuun loppuun men­nes­sä esi­tet­­vä valtuustolle luettelo valtuutettujen tekemistä ja kau­pun­gin­hal­li­tuk­sel­le lä­he­te­tyis­tä aloitteista, joita valtuusto ei edellisen vuoden lop­puun men­nes­sä ole lopullisesti käsitellyt. Samalla on ilmoitettava, mihin toi­men­pi­tei­siin niiden johdosta on ryhdytty. Valtuusto voi samalla todeta, mit­kä aloit­teis­ta on käsitelty loppuun.

 

 Vuoden 2021 aikana tehtiin 13 valtuustoaloitetta. Liitteenä on kokoukseen osal­lis­tu­vil­le vuoden 2021 lopussa vireillä olevat valtuustoaloitteet sekä nii­den johdosta suoritetut toimenpiteet.

 

1.

23.10.2017 Kokoomuksen valtuustoryhmä

Valtuustoaloite Längelmävedelle rakennettavasta venelaiturista

-

todetaan liitteen mukainen asian käsittely ja tehdyt toimenpiteet.

-

valtuustoaloitteessa esitetyn asian valmistelu on kesken.

 

2.

12.2.2018 Allekirjoittaneet valtuutetut (8)

Valtuustoaloite selvityksen tekemisestä aseman puu­ter­mi­naa­li­toi­min­nan siirtämisestä muuhun soveltuvaan paikkaan

-

todetaan liitteen mukainen asian käsittely ja tehdyt toimenpiteet.

-

todetaan, että valtuustoaloitteessa esitetyn asian valmistelu valtuustoaloitteena on loppuunkäsitelty.

 

3.

30.11.2020 allekirjoittaneet valtuutetut (3)

Valtuustoaloite Oriveden koirille puisto ja uintipaikat

-

todetaan liitteen mukainen asian käsittely ja tehdyt toimenpiteet.

-

valtuustoaloitteessa esitetyn asian valmistelu on kesken.

 

4.

22.3.2021 Vasemmiston valtuustoryhmä

Valtuustoaloite Oriveden luontoretkeilyreittien kehittämiseksi ja luontomatkailun edistämiseksi

-

todetaan liitteen mukainen asian käsittely ja tehdyt toimenpiteet.

-

valtuustoaloitteessa esitetyn asian valmistelu on kesken.

 

5.

22.3.2021 Kokoomuksen valtuustoryhmä

Valtuustoaloite: Suunnittelukilpailu Oriveden aseman alueen kehittämisen vauhdittamiseksi

-

todetaan liitteen mukainen asian käsittely ja tehdyt toimenpiteet.

-

valtuustoaloitteessa esitetyn asian valmistelu on kesken.

 

6.

26.4.2021 Keskustan valtuustoryhmä

Valtuustoaloite asukashankinnan aktivoimiseksi ja markkinoinnin kehittämiseksi Orivedellä

-

todetaan liitteen mukainen asian käsittely ja tehdyt toimenpiteet.

-

todetaan, että valtuustoaloitteessa esitetyn asian valmistelu valtuustoaloitteena on loppuunkäsitelty.

 

7.

26.4.2021 Keskustan valtuustoryhmä

Valtuustoaloite: Kaupunginvaltuuston, -hallituksen ja lautakuntien kokouksiin osallistuminen etäyhteyden välityksellä, kaupunginvaltuuston kokousten kuvanauhoittaminen

-

todetaan liitteen mukainen asian käsittely ja tehdyt toimenpiteet

-

todetaan, että valtuustoaloitteessa esitetyn asian valmistelu valtuustoaloitteena on loppuunkäsitelty.

 

8.

23.8.2021 Vasemmiston valtuustoryhmä

Valtuustoaloite sosiaali- ja terveysjaoston perustamisesta

-

todetaan liitteen mukainen asian käsittely ja tehdyt toimenpiteet.

-

valtuustoaloitteessa esitetyn asian valmistelu on kesken.

 

9.

25.10.2021 Vasemmiston valtuustoryhmä

Valtuustoaloite varhaiskasvatukseen kohdistuvien ilmoitusten vuosittainen seuranta ja niiden käsittely

-

todetaan liitteen mukainen asian käsittely ja tehdyt toimenpiteet,

-

valtuustoaloitteessa esitetyn asian valmistelu on kesken.

 

10.

25.10.2021 allekirjoittaneet valtuutetut (13)

Valtuustoaloite kylätoiminnan kehittäminen alakoulujen palveluverkkoratkaisun seurauksena

-

todetaan liitteen mukainen asian käsittely ja tehdyt toimenpiteet,

-

valtuustoaloitteessa esitetyn asian valmistelu on kesken.

 

11.

25.10.2021 Kokoomuksen valtuustoryhmä

Valtuustoaloite Orivedelle puhtaiden ylijäämämaiden vastaanottopaikka

-

todetaan liitteen mukainen asian käsittely ja tehdyt toimenpiteet,

-

valtuustoaloitteessa esitetyn asian valmistelu on kesken.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että se merkitsee aloitteiden johdosta tehdyt toimenpiteet tietoonsa saatetuiksi.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -

 

Kaupunginvaltuusto 21.02.2022 § 12  

118/00.01.03.00/2022  

 

 

Päätösehdotus Kaupunginvaltuusto merkitsee aloitteiden johdosta tehdyt toimenpiteet tietoonsa saatetuiksi.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 Merkittiin, että kaupunginvaltuutettu Eliisa Suhonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana kello 22.09.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa