Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oriveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.03.2023/Pykälä 69 

Kaavoituskatsaus 2023

 

Maankäyttö- ja kaavatoimikunta 22.02.2023 § 10 

 

 

 

Valmistelija Vt. kaavoituspäällikkö Tea Jylhä

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 § mukaan kunnan tulee laatia vähintään kerran vuodessa katsaus vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla.

 

Kaavoituskatsaukseen 2023 on koottu tiedot Oriveden kaupungin vireillä olevista kaavoista. Siellä on myös tietoa Pirkanmaan liiton sekä Tampereen kaupunkiseudun suunnitelmista sekä muista ajankohtaisista maankäyttöön liittyvistä hankkeista.

 

Yli vuoden jatkuneen henkilöstöresurssien vajauksen vuoksi asemakaavahankkeet eivät ole edenneet suunnitellusti ja useaa hanketta olisi tarve edistää. Myös uusia vireille tulevia hankkeita on tiedossa monta. Kaavoituskatsauksessa on arvioitava kaavahankkeiden etenemisen aikataulua, eli mitkä hankkeista ovat ensisijaisia ja mitkä jäävät odottamaan.

 

Liitteenä on vuoden 2023 kaavoituskatsauksen luonnos. Kaavoituskatsauksen tietoja täsmennetään toimikunnan kokoukseen mennessä ja lisäksi toimikunnan käsittelyssä tehtyjen linjausten mukaisesti. Toimikunnan käsittelyn jälkeen kaavoituskatsaus hyväksytään ympäristölautakunnassa sekä kaupunginhallituksessa, jonka jälkeen se julkaistaan.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

 

Päätösehdotus Maankäyttö- ja kaavatoimikunta käsittelee kaavoituskatsauksen luonnoksen ja ohjeistaa sen jatkovalmistelua.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -

 

Ympäristölautakunta 14.03.2023 § 25 

 

 

 

Valmistelija Kaavasuunnittelija Tea Jylhä

 

Maankäyttö- ja kaavatoimikunnan kokouksessa keskustellun perusteella asemakaavahankkeiden ryhmittelyä on kaavoituskatsauksessa muutettu ja aikatauluarvioita osin täsmennetty. Kaavoituskatsauksessa esitellään vireille tulevien ja vireillä olevien asemakaavahankkeiden lisäksi odottavat hankkeet, jotka ovat jo vireillä, mutta joiden ei arvioida tänä vuonna etenevän, sekä tulossa olevat hankkeet, joiden aloittamisesta ei ole vielä tehty virallista päätöstä, mutta joiden aloittaminen on suunnitteilla. Uusia kaavahankkeita voidaan laittaa vireille, vaikka niistä ei olisi ilmoitettu kaavoituskatsauksessa.

 

 Liitteenä kaavoituskatsaus 2023.

 

Esittelijä Puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Ympäristölautakunta hyväksyy osaltaan vuoden 2023 kaavoituskatsauksen ja esittää kaupunginhallitukselle sen hyväksymistä.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 Merkittiin pöytäkirjaan, että kaavasuunnittelija Tea Jylhä oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -

 

Kaupunginhallitus 27.03.2023 § 69  

115/10.00.00.01/2023  

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2023 kaavoituskatsauksen.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että kaavoituspäällikkö Antti Kivikko oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Merkittiin, että kaupunginhallituksen varajäsen Jari Järvenpää saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana kello 15.24.

- - - - - - - - - -