Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oriveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.03.2023/Pykälä 70


Puitesopimus HVA-kunnat-maakunnan liitto 2023

 

Pirkanmaan kuntien, hyvinvointialueen ja maakunnan liiton puitesopimus yhteistyörakenteiden ja toimintatapojen periaatteiksi

 

Kaupunginhallitus 27.03.2023 § 70  

124/00.05.00/2023  

 

 

Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

 

Osana hyvinvointialueuudistuksen toimeenpanoa Pirkanmaan hyvinvointialue, Pirkanmaan kunnat ja Pirkanmaan liitto ovat tunnistaneet tarpeen organisaatioiden systemaattiselle yhteistyölle. Myös lainsäädäntö edellyttää kuntia ja hyvinvointialueita toimimaan yhteistyössä. Yhteistyöstä on säädetty muun muassa hyvinvointialueesta annetussa laissa sekä sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetussa laissa. Yhteistyön yleisinä tavoitteina olisi saavutettavat ja saumattomat palveluketjut ja eri osapuolten kattava yhteistyö yhdyspintatehtävissä. Pirkanmaan liitto on taas keskeinen yhteistyökumppani muun muassa väestöennustetyön, ennakointityön, aluesuunnittelun, TKI-rahoituksen sekä vaikuttamisen kysymyksissä EU-tasolla ja kotimaassa.

 

Yhteistyön valmistelussa on pidetty tarkoituksenmukaisena, että yhteistyön tavoitteet, rakenteet ja periaatteet kirjattaisiin Pirkanmaan kuntien, hyvinvointialueen ja maakunnan liiton puitesopimukseen. Sopimuksessa kuvatut yhteistyön periaatteet lähtevät siitä kumppanuus perustuu yhteiseen tietoon perustuvaan tilannekuvaan väestöstä ja eri väestöryhmien terveyden, hyvinvoinnin ja turvallisuuden tilasta ja kokemuksesta, palvelutarpeesta, kustannuksista sekä näiden kehitysnäkymistä. Strateginen kumppanuus rakentuu vahvaan luottamukseen ja sitoutumiseen yhdessä tekemiseen.

 

Liitteenä olevassa puitesopimuksessa on kuvattu puitteet osapuolten väliselle yhteistyölle, keskeisimmät strategiset tavoitteet ja yhteistyön toimeenpanoon liittyvät rakenteet. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lisäksi yhteisiksi strategisiksi keihään kärjiksi on sopimuksen esivalmistelussa nostettu työllistymisen tukeminen, kotouttamisen edistäminen, yhteinen väestöennuste, tiedolla johtaminen, varautuminen ja valmiussuunnittelu, edunvalvonta ja vaikuttaminen, TKI-yhteistyö sekä sivistys- ja sote-palveluiden tiivis yhteistyö. Keskeisimmiksi yhteisiksi foorumeiksi on tunnistettu strategisen yhteistyön toimivuuden varmistava ylimmän johdon foorumi (ylin virkajohto, hallitusten ja valtuuston puheenjohtajat) sekä strategisesta ja operatiivista yhteistyötä yhteensovittava Pirkanmaan johtajakokous.

 

Puitesopimus tulee voimaan, kun kaikki osapuolet ovat sen hyväksyneet ja allekirjoituksillaan vahvistaneet. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan puitesopimuksen Pirkanmaan kuntien, hyvinvointialueen ja maakunnan liiton yhteistyörakenteiden ja toimintatapojen periaatteeksi.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että kaupunginvaltuuston I varapuheenjohtaja Marjo Mäkinen-Aakula ei yhteisöjäävinä (Pirkanmaan maakuntahallituksen jäsen) osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

- - - - - - - - - -