Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oriveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.03.2023/Pykälä 72


 

Toimiohje Oriveden Aluelämpö Oy:n yhtiökokousedustajalle

 

Kaupunginhallitus 27.03.2023 § 72  

94/00.00.01.04/2023  

 

 

Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

 

Oriveden Aluelämpö Oy:n osakekannasta Oriveden kaupunki omistaa 50 % ja Loimua Oy 50 %.

 

Kaupungin edustajina osakeyhtiön hallituksessa vuosina 2021-2023 ovat

 

Varsinainen jäsen

Varajäsen

 

pj. maatalousyrittäjä Jere Ojanen

insinööri Timo Malinen

kiinteistönhoitaja Jari Järvenpää

 

MMM, kehittämispäällikkö Anne Nou­siai­nen

 

 

 Oriveden Aluelämpö Oy:n yhtiökokous pidetään 4.4.2023 kello 10 5.4.2023 kello 12 (kokouksessa tehty muutos).

 

"Hallituksen ehdotus jakokelpoisen vapaan oman pääoman käytöstä:  Hallitus esittää, että tilikauden voitosta ja vapaasta omasta pääomasta jaetaan osinkona 350 euroa/osake eli yhteensä 210.000 euroa.

 

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia. Yhtiön maksuvalmius on hyvä, eikä ehdotettu voitonjako vaaranna hallituksen näkemyksen mukaan yhtiön maksukykyä."

 

Liitteenä kokoukseen osallistuville on tilinpäätös vuodelta 2022. 

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus antaa yhtiökokousedustajalle yhtiökokoukseen seuraavanlaisen ohjeistuksen:

1. Todetaan, että yhtiön tilinpäätökseen ei ole huomauttamista, joten tilinpäätös voidaan vahvistaa ja vastuuvapaus myöntää tilivelvollisille.

2. Todetaan, että lämpöenergiahinta tulee määritellä siten, että tilikauden voitto olisi enintään 7 % liikevaihdosta. Tavoitteeseen pääsemiseksi tulee lämpöenergian asiakashintaa laskea.

3. Energiahinnan tulee olla kilpailukykyinen verrattuna muihin vastaavan tyyppisiin kaukolämpölaitoksiin.

4.  Valita yhtiökokousedustajaksi kaupunginjohtajan.

5. Oriveden Aluelämpö Oy:n hallitukseen valitaan nykyisen hallituksen jäsenet.

6. Oriveden kaupunki esittää, että Oriveden Aluelämpö Oy:n hallituksen jäsenelle maksetaan kaupunginhallituksen palkkiosäännön mukainen korvaus.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että kaupunginhallituksen varajäsen Jari Järvenpää ei yhteisöjäävinä (Oriveden Aluelämpö Oy:n hallituksen jäsen) osallistunut asian käsittelyyn ja päätöksentekoon.

- - - - - - - - - -