Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oriveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 14.03.2023/Pykälä 32


 

Selityspyyntö, tila Laitamaa 562-416-2-133, piha-alueen siistiminen

 

Ympäristölautakunta 29.11.2022 § 100 

 

 

 

Valmistelija Rakennustarkastaja Mika Lahtinen

 

Tilan Laitamaa 562-416-2-133 (------------- 35100 Orivesi As) piha-alueella on todettu olevan epäsiisteyttä aiheuttavia mm. käytöstä poistettuja ajoneuvoja, autoja, asuntovaunu, pressukatos, rakennusmateriaalia yms.

Rakennusvalvonta on 14.12.2021 ympäristölautakunnan velvoittamana kehottanut tilan omistajaa siistimään rakennuspaikan piha-alueen 3.10.2022 mennessä. Kiinteistön omistajalle lähetetty kehotuskirje on liitteenä kokoukseen osallistuville.

 

Rakennusvalvonta on tehnyt paikalla tarkastuskäynnin 18.11.2022 ja todennut, että piha-aluetta ei ole annetun kehotuksen mukaisesti siistitty. Lisäksi on tullut esiin, että varastoitu tavara saattaa aiheuttaa myös turvallisuuteen liittyvää vaaraa ko. kiinteistöllä.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 166 §:n mukaan "Rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Rakennus ja sen energiahuoltoon kuuluvat järjestelmät on pidettävä sellaisessa kunnossa, että ne rakennuksen rakennustapa huomioon ottaen täyttävät energiatehokkuudelle asetetut vaatimukset".

 

MRL 182 §:n 2. mom mukaan viranomaisen antamaa kieltoa tai määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella.

 

Sovelletut lainkohdat: MRL 166 § ja 182 §

 

Esittelijä Rakennustarkastaja Mika Lahtinen

 

Päätösehdotus Ympäristölautakunta päättää pyytää kiinteistön 562-416-2-133 omistajalta kirjallista selitystä (selityspyyntökirje liitteenä kokoukseen osallistuville), miksi rakennusvalvonnan antamaa kehotusta ei ole noudatettu. Selitys tulee antaa 30 vuorokauden kuluessa tiedoksisaannista.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -

 

Ympäristölautakunta 14.03.2023 § 32  

572/11.03/2022  

 

 

Valmistelija Rakennustarkastaja Mika Lahtinen

 

Kiinteistön toinen omistaja on jättänyt pyydetyn selityksen 31.12.2022 (selityskirje on liitteenä kokouksen osallistuville).

 

Selityksessään omistaja kertoo ongelmista, miksi pihan siivoaminen on edelleen kesken. Hän oli hankkinut mm. pakettiauton, jolla oli kuljettanut tavaraa pois, mutta auto oli kuitenkin hajonnut. Pihalla oleva autot ja metalliromut kelpaisivat selityksen mukaan romumiehille, mutta kiinteistöltä ei pääse talvella niitä hakemaan. Selityskirjeessä on kerrottuna muitakin perusteluja näiden lisäksi.

 

Omistajan tahtotila kirjeen perusteella vaikuttaa siltä, että asia hoidettaisiin kuntoon, kunhan se on mahdollista olosuhteiden osalta suorittaa.

Kirjeessään hän pyytääkin lisäaikaa, jotta saisi siivoukset tehtyä kesän 2023 aikana.

 

Esittelijä Rakennustarkastaja Mika Lahtinen

 

Päätösehdotus Ympäristölautakunta merkitsee saadun selityksen tietoonsa saatetuksi. Saadun selityksen perusteella voidaan myöntää tilan siistimiseen jatkoaikaa siten, että piha-alueen siistiminen tulee suorittaa loppuun viimeistään 30.9.2023 mennessä.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -