Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oriveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 14.03.2023/Pykälä 33


 

Selityspyyntö, tila Savia 562-416-4-74, ympäristön siistiminen

 

Ympäristölautakunta 29.11.2022 § 101 

 

 

 

Valmistelija Rakennustarkastaja Mika Lahtinen

 

Tilan Savia 562-416-4-74 (----------- 35100 Orivesi As) 2-kerroksinen päärakennus on julkisivupinnoitteen osalta vaurioitunut ja irtoava maalipinta rumentaa rakennusta ja ympäristöä, joten rakennuksen julkisivut tulisi kunnostaa.

 

Rakennusvalvonta on 14.12.2021 ympäristölautakunnan velvoittamana kehottanut tilan omistajaa joko maalaamalla tai julkisivuverhous uusimalla kunnostamaan rakennuksen julkisivut 3.10.2022 mennessä. Kiinteistön omistajalle lähetetty kehotuskirje on liitteenä kokoukseen osallistuville.

 

Rakennusvalvonta on tehnyt paikalla tarkastuskäynnin 18.11.2022 ja todennut, että julkisivukorjausta ei ole annetun kehotuksen mukaisesti suoritettu.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 166 §:n mukaan "Rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Rakennus ja sen energiahuoltoon kuuluvat järjestelmät on pidettävä sellaisessa kunnossa, että ne rakennuksen rakennustapa huomioon ottaen täyttävät energiatehokkuudelle asetetut vaatimukset".

 

MRL 182 §:n 2. mom mukaan viranomaisen antamaa kieltoa tai määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella.

 

Sovelletut lainkohdat: MRL 166 § ja 182 §

 

Esittelijä Rakennustarkastaja Mika Lahtinen

 

Päätösehdotus Ympäristölautakunta päättää pyytää kiinteistön 562-416-4-74 omistajalta kirjallista selitystä (selityspyyntökirje liitteenä kokoukseen osallistuville), miksi rakennusvalvonnan antamaa kehotusta ei ole noudatettu. Selitys tulee antaa 30 vuorokauden kuluessa tiedoksisaannista.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -

 

Ympäristölautakunta 14.03.2023 § 33  

575/11.03/2022  

 

 

Valmistelija Rakennustarkastaja Mika Lahtinen

 

 Kiinteistön omistaja on jättänyt pyydetyn kirjallisen selityksen 24.1.2023.

 Selityksessään omistaja pahoittelee, ettei rakennuksen julkisivua ole kunnostettu annetun kehotuksen päivämäärään mennessä. Omistaja kertoi yrittäjänä tekevänsä pitkää päivää, eikä ole oman jaksamisen ja ajanpuutteen takia kyennyt itse tekemään em. kunnostusta. Toisaalta taloudelliset resurssitkaan eivät ole riittäneet työn teettämiseen ulkopuolisen toimesta.

 (Selityskirje on liitteenä kokoukseen osallistuville.)

 

Em. syistä johtuen kiinteistön omistaja pyytää kunnostuksen tekemiselle lisäaikaa vuoden 2023 loppuun asti.

 

Esittelijä Rakennustarkastaja Mika Lahtinen

 

Päätösehdotus Ympäristölautakunta merkitsee saadun selityksen tietoonsa saatetuksi. Saadun selityksen perusteella voidaan kunnostustöille myöntää jatkoaikaa siten, että kunnostustyöt tulee olla valmiit vuoden 2023 loppuun mennessä.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -