Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oriveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 14.03.2023/Pykälä 34


 

Selityspyyntö, tilat Toivola 562-416-2-44 ja Toivola I 562-416-2-57, ympäristön siistiminen

 

Ympäristölautakunta 29.11.2022 § 103 

 

 

 

Valmistelija Rakennustarkastaja Mika Lahtinen

 

Tilojen Toivola 562-416-2-44 ja 562-416-2-57 (------------- 35100 Orivesi As) rakennuspaikalla on huonokuntoinen ja ja ympäristöä rumentava talousrakennus. Rakennuksen julkisivut ja piha-alueet ovat epäsiistit.

Piha-alueelle on varastoitu mm. puukasoja ym. tavaraa. Talousrakennus tulisi korjata ja julkisivut siistiä sekä piha-alueet siivota rumentavista purkujätteistä ja ylimäärätavarasta yms.

 

Rakennusvalvonta on 14.12.2021 ympäristölautakunnan velvoittamana kehottanut tilan omistajaa korjaamaan rakennuksen ja siistimään piha-alueen 3.10.2022 mennessä. Kiinteistön omistajalle lähetetty kehotuskirje on liitteenä kokoukseen osallistuville.

 

Rakennusvalvonta on tehnyt paikalla tarkastuskäynnin 18.11.2022 ja todennut, että rakennusta ei ole korjattu eikä piha-aluetta ole annetun kehotuksen mukaisesti siistitty.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 166 §:n mukaan "Rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Rakennus ja sen energiahuoltoon kuuluvat järjestelmät on pidettävä sellaisessa kunnossa, että ne rakennuksen rakennustapa huomioon ottaen täyttävät energiatehokkuudelle asetetut vaatimukset".

 

MRL 182 §:n 2. mom mukaan viranomaisen antamaa kieltoa tai määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella.

 

Sovelletut lainkohdat: MRL 166 § ja 182 §

 

Esittelijä Rakennustarkastaja Mika Lahtinen

 

Päätösehdotus Ympäristölautakunta päättää pyytää kiinteistöjen 562-416-2-44 ja 562-416-2-57 omistajalta kirjallista selitystä (selityspyyntökirje liitteenä kokoukseen osallistuville), miksi rakennusvalvonnan antamaa kehotusta ei ole noudatettu. Selitys tulee antaa 30 vuorokauden kuluessa tiedoksisaannista.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -

 

Ympäristölautakunta 14.03.2023 § 34  

577/11.03/2022  

 

 

Valmistelija Rakennustarkastaja Mika Lahtinen

 

Korjauskehotettujen kiinteistöjen (-------------) osalta saadussa selityksessä todetaan muun muassa, että kiinteistöjen omistaja on edesmennyt ja kiinteistöjen omistus on siirtynyt jakamattomalle kuolinpesälle. Kuolinpesän osakkailla ei ole ollut mahdollisuutta ryhtyä korjaustoimiin. Tarkoitus olisi mieluummin myydä kiinteistöt, jos sopiva ostaja löytyy.

 

Kiinteistössä asuu vuokralaisia keväästä syksyyn ja talviajan he asuvat muualla. Vuokralaiset ovat tehneet jonkin verran kehotettuja kunnostus- ja siistimistöitä. Rakennuksia ei ole voitu ryhtyä purkamaan, koska niissä on asumiselle välttämättömiä tiloja.

 

Kaupungin suhteen toivotaan kärsivällisyyttä asian hoitamisen suhteen.

 

(Selitys liitteenä kokoukseen osallistuville.)

 

Esittelijä Rakennustarkastaja Mika Lahtinen

 

Päätösehdotus Ympäristölautakunta merkitsee saadun selityksen tietoonsa saatetuksi. Saadun selityksen perusteella voidaan kunnostuksille myöntää jatkoaikaa siten, että kunnostustyöt on tehty vuoden 2023 loppuun mennessä.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -