Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oriveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 14.03.2023/Pykälä 37


 

Ilmoitusasiat

 

Ympäristölautakunta 14.03.2023 § 37  

    

 

 

Valmistelija Ympäristöinsinööri Marjo Saarinen ja toimistosihteeri Soile Kontu

 

Ympäristölautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

 

1.

Alueellisen jätehuoltolautakunnan pöytäkirja 8.2.2023

-

Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa:

 

https://tampere.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Alueellinen_jaumltehuoltolautakunta/Kokous_822023

 

 

2.

KVVY Tutkimus Oy:n raportti 348/23 3.3.2023

-

Vuosiyhteenveto Oriveden kaivoksen vesistötarkkailusta vuodelta 2022

 

 

3.

Kaupunginvaltuuston päätöksiä:

-

20.2.2023 § 6 Oriveden kaupungin maapoliittinen ohjelma

-

20.2.2023 § 7 Oriveden kaupungin kotouttamissuunnitelma vuosille 2023-2026

 

 

4.

Kaupunginhallituksen päätöksiä:

-

30.1.2023 § 19 Asemakaava-alueen rakennuspaikkojen myynnin yhteydessä perittävät kiinteistönmuodostamiskulut

 

 

5.

Pirkanmaan liiton maakuntahallituksen päätöksiä:

-

13.2.2023 § 16 Pirkanmaan liiton kaavoituskatsaus 2023

 

 

6.

Pirkanmaan ELY-keskuksen tiedotteita:

-

Tiedote 14.2.2023: Pirkanmaalla edistettiin vuonna 2022 luonnon monimuotoisuutta usein eri toimin osana Helmi-ohjelmaa

-

Tiedote 16.2.2023: Pirkanmaalle uusia METSO-suojelualueita 602 hehtaaria

-

Tiedotteet ovat luettavissa osoitteessa:

 

https://www.ely-keskus.fi/ely-pirkanmaa

 

 

7.

Kaupunkiseudun asiat

 

Esittelijä Puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Ympäristölautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.