Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oriveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 14.03.2023/Pykälä 24


 

Lausuntopyyntö kaupungin johtamisjärjestelmän kehittämisraportista

 

Ympäristölautakunta 14.03.2023 § 24  

138/00.01.01.05/2023  

 

 

Valmistelija Kaavasuunnittelija Tea Jylhä

 

Oriveden kaupunginhallitus on 12.9.2022 päättänyt tilata BDO Oy:ltä kaupungin johtamisjärjestelmän kehittämisselityksen.

 

Selityksen tavoitteena on ollut tunnistaa tarpeita ja keinoja, joilla Oriveden kaupunki voi tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti kehittää organisaatiotaan ja johtamisjärjestelmäänsä vastaamaan entistä paremmin muuttuvaa toimintaympäristöä sekä selvittää, onko nykyisessä hallinto- ja organisaatiorakenteessa muutostarpeita.

 

Keskeinen tekijä nykyisen johtamisjärjestelmän arvioinnille ja kehittämiselle on vuoden 2023 alusta voimaan tullut hyvinvointialueuudistus, joka vaikuttaa kuntien organisaatiorakenteisiin ja johtamisjärjestelmiin.

 

Hyvinvointialueuudistuksen jälkeen tulevaisuuden kunnan rooleja ovat mm. sivistys, elinkeino ja työllisyys, kehittäjä, hyvinvointi, osallisuus ja yhteisö sekä elinympäristö. Kuntien tehtävänä on edistää kuntalaisten hyvinvointia, osaamista ja kulttuuria, elinvoimaa sekä paikallista identiteettiä ja demokratiaa sekä kehittää elinympäristöä.

 

Hyvinvointialueuudistuksen lisäksi tulevaisuuden kunnan organisoitumiseen vaikuttavat myös muut ulkoiset ja sisäiset tekijät, kuten TE-palvelujen uudistus. Organisaation sisäisiä uudistustarpeita luo henkilöstömuutokset (mm. hyvinvointialueelle siirtyvä henkilöstö ja eläköitymiset), työtehtävien sisällölliset muutokset sekä yhteistyö hyvinvointialueen kanssa.

 

Oriveden kaupunkistrategian painopisteinä ovat elinvoiman vahvistaminen, asukkaiden hyvinvointi sekä innovatiivinen ja kestävä johtaminen. Innovatiivisen ja kestävän johtaminen tavoitteita ovat mm. henkilöstön työhyvinvoinnin ja osaamisen edistäminen, yhteistyön ja tiedonkulun lisääminen, palveluprosessien kehittäminen sekä kestävä talouden johtaminen.

 

Johtamisjärjestelmä tulee rakentaa niin, että se parhaalla mahdollisella tavalla edistää kaupunkistrategian toteutumista.

 

Valmistunut johtamisjärjestelmän kehittämisraportti (liitteenä kokoukseen osallistuville) on 21.2.2023 esitelty kaupunginhallitukselle iltakoulussa sekä infotilaisuudessa henkilöstölle.

 

Kaupunginhallitus pyytää ympäristölautakunnalta 31.3.2023 mennessä lausuntoa (lausuntopyyntö on liitteenä kokoukseen osallistuville) johtamisjärjestelmän kehittämisraportista ja siinä olevista johtamisjärjestelmän organisointimalleista, vaihtoehdot 1 ja 2 (sivut 15 ja 16).

 

Esittelijä Puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Ympäristölautakunta antaa asiasta kommenttinsa kokouksessa keskustelun pohjalta tehtävästä esityksestä.

Kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta puheenjohtaja teki seuraavan päätösehdotuksen:

Ympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle lausuntonaan johtamisjärjestelmän kehittämisraportista ja siinä olevista johtamisjärjestelmän organisointimalleista, vaihtoehdot 1 ja 2 (sivut 15 ja 16) seuraavaa:

Vaihtoehto 1 on parempi, sillä elinvoimapalvelut ja maankäyttöpalvelut ovat vaihtoehto 1:ssä selkeästi kaupunginjohtajan alaisuudessa.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 Merkittiin, että ympäristölautakunnan jäsen Minna Juuti, ympäristölautakunnan jäsen Sari Simontaival, kaupunginhallituksen varaedustaja Reijo Kahelin, kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jussi Viljanen, maankäyttö- ja kaavatoimikunnan puheenjohtaja Antti Nieminen ja kaupunginjohtaja Juha Kuusisto poistuivat esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

 Esteellisyyden syyt:

  Minna Juuti, Sari Simontaival, Reijo Kahelin ja Antti Nieminen yhteisöjääviys: kaupunginhallituksen varajäseniä

Jussi Viljanen yhteisöjääviys: kaupunginhallituksen puheenjohtaja

  Juha Kuusisto yhteisöjääviys: kaupunginhallitus on lausunnonpyytäjä

 

  Merkittiin pöytäkirjaan, että kaavasuunnittelija Tea Jylhä oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -