Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oriveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 28.03.2023/Pykälä 32 

Ruovedentien peruskorjaus

 

Tekninen lautakunta 28.03.2023 § 32  

144/10.03.01.03/2023  

 

 

Valmistelija Kunnallistekniikan päällikkö Mika Kuivanen

 

Lehmilaidantie (Ruovedentie) väliltä Enokunnantie-Ahteentie, pituudeltaan 360m peruskorjataan uusimalla tien rakennekerrokset sekä katurakenteen uusimisen yhteydessä rakennetaan kadulle uusi hulevesiviemäröinti. Samalla tien eteläpuolelle rakennetaan reunakivellä erotettu 3m leveä kevyenliikenteen väylä. Lehmilaidantien ajoväylän leveys on suunniteltu olevan 6,5m leveä alueella tapahtuvan raskaan liikennöinnin vuoksi. Lisäksi risteyksien mitoituksissa on huomioitu raskaan liikenteen käyttö. Ahteentien, Lehmilaidantien sekä Ruovedentien risteysalue on korotettu, jolla saadaan parannettua alueen kevyenliikenteen turvallisuutta, sekä madallettua ajonopeuksia alueella. Lehmilaidantieltä sekä Ahteentieltä on liikennemerkein muu kuin ajoneuvoilla tonteille ajo kielletty Ruovedentielle.

 

Ruovedentie väliltä Mäntäntie-Ahteentie, pituudeltaan 400m peruskorjataan uusimalla tienrakennekerrokset sekä katurakentamisen yhteydessä rakennetaan uusi hulevesiviemäröinti. Kadun eteläpuolella rakentuu Lehmilaidantien kevyenliikenteenväylän jatkoksi reunakivellä erotettu kevyenliikenteenväylä, leveys 3m. Ruovedentien ajoväylän leveydeksi on 5m. Mäntäntieltä Lehmilaidantielle on läpiajo kielletty liikennemerkein Ruovedentien kautta.

 

Valaistukset uusitaan Lehmilaidantielle sekä Ruovedentielle peruskorjauksen yhteydessä.

 

Oriveden kaupungin talousarvion investointiosassa vuodelle 2023 on hankkeelle varattu rahaa 370.000€.

 

Liitteenä asemapiirustus sekä tyyppipoikkileikkaukset.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Matti Vesava

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää asettaa Ruovedentien (Lehmilaidantien) peruskorjauksen suunnitelmat julkisesti nähtäviksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Teknisen johtajan kokouksessa tekemä lisäys päätösehdotukseen:
Tekninen lautakunta päättää pitää Ruovedentien (Lehmilaidantien) kiinteistöille yleisötilaisuuden suunnitelmien nähtävänäpitoaikana, jossa esitellään valmisteltuja Ruovedentien (Lehmilaidantien) peruskorjauksen suunnitelmia.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnallistekniikan päällikkö Mika Kuivanen ja paikkatietoasiantuntija Harri Lehen olivat asiantuntijoina paikalla asian käsittelyn aikana.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -