Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oriveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 28.03.2023/Pykälä 35 

Asematien ja sen viereen tulevan kevyen liikenteen väylän peruskorjauksen ja rakentamisen suunnitelmat

 

Tekninen lautakunta 16.02.2023 § 12 

 

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja Matti Vesava

 

Pirkanmaan ELY-keskus ja Oriveden kaupunki ovat yhdessä valmistelleet Asematien peruskorjausta siten, että kustannusjako kohteen rakentamisesta tulee olemaan 50 % - 50 %. Kohde on ns. MAL- hanke.

 

Tietoja kohteesta:

 

Asematie, jonka pituus on noin 1000 m, peruskorjataan kokonaisuudessaan ja sen viereen rakennetaan tässä yhteydessä kevyen liikenteen väylä joko kiinni Asematiehen tai erillisenä kaistana Asematien viereen.

 

Ajoradan pituus n. 1000 m

Ajoradan leveys 6 - 7 m

Kevyen liikenteen ( JK / PP ) väylän leveys 3 m

Hulevesiviemäriä n. 430 m

Hulevesikaivoja n. 38 kpl

Ajohidasteita 3 kpl

 

Oriveden kaupungin talousarvion investointiosassa on varattuna 900.000 € Asematien (peruskorjaus) ja kevyen liikenteen väylän rakentamiseen.

 

Liitteenä asemapiirustus ja tyyppipoikkileikkaukset (2 kpl).

 

Esittelijä Tekninen johtaja Matti Vesava

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää asettaa Asematien ja sen viereen tulevan kevyen liikenteen väylän peruskorjauksen ja rakentamisen suunnitelmat julkisesti nähtäväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -

 

Tekninen lautakunta 28.03.2023 § 35  

43/10.03.01.03/2023  

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja Matti Vesava

 

Asematien suunnitelmien nähtävinäpitoaikana, 3.3.-16.3.2023, tuli kaksi (2) huomautusta ja yksi (1) toteamus.

 

Liitteinä huomautukset ja kaupungin vastaukset niihin sekä toteamus ja siihen vastaus.

 

Kaupunki on molempiin huomautuksiin vastannut huomautuksien tekijöille ja ilmoittanut vielä heille, että lisätietoja saa teknisestä toimesta ja että paikalla voidaan pitää myös tarvittaessa katselmus. Huomautuksen tekijät eivät ole olleet tämän jälkeen yhteydessä tekniseen toimeen.

 

Toteamuksen osalta kohteessa on pidetty katselmus.

 

Oriveden kaupungin teknisen toimen näkemys on, että molempien huomautuksen tekijöiden esittämät asiat on otettu hyvin huomioon, huomautuksiin on reagoitu, tehty niiden mukaisesti selvennyksiä ja tarkennuksia huomioiden tekijöiden esittämiin seikkoihin ja nähtävinä olleisiin suunnitelmiin sekä lähetetty nämä vastineet huomautusten tekijöille sähköpostilla.

 

Kokouksessa jaettiin päivitetty asemapiirustus (liitteenä) (kokouksessa tehty lisäys).

 

Esittelijä Tekninen johtaja Matti Vesava

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää:

1) että Asematien ja sen viereen tulevan kevyen liikenteen väylän peruskorjauksen ja rakentamisen suunnitelmista tehdyt huomautukset (2 kpl) on huomioitu tarkasti ja niistä on annettu huomautusten tekijöille selvitykset niin, että Asematien ja sen viereen tulevan kevyen liikenteen väylän peruskorjauksen ja rakentamisen suunnitelmat voidaan hyväksyä. Lisäksi Asematien alueelta Joonas koulun kohdalta oleva toteamus on kirjattu jo aiemmin tehtyyn Joonas koulua koskevaan ja hyväksyttyyn kauppakirjaan.
2) oikeuttaa teknisen palveluiden yhdessä Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa toteuttamaan Asematien ja sen viereen tulevan kevyen liikenteen väylän peruskorjauksen ja rakentamisen hyväksytyn työohjelman ja määrärahojen puitteissa.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnallistekniikan päällikkö Mika Kuivanen oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -