Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oriveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 28.03.2023/Pykälä 37


 

Lausuntopyyntö kaupungin johtamisjärjestelmän kehittämisraportista

 

Tekninen lautakunta 28.03.2023 § 37  

165/00.01.01.05/2023  

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja Matti Vesava

 

Kaupunginhallitus päätti 12.9.2022 tilata BDO Oy:ltä kaupungin johtamisjärjestelmän kehittämisselvityksen, jonka tavoitteina olivat seuraavat:

 

  1. Tunnistaa tarpeita ja keinoja, joilla Oriveden kaupunki voi tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti kehittää organisaatiotaan ja johtamisjärjestelmäänsä vastaamaan entistä paremmin muuttuvaa toimintaympäristöä.
  2. selvittää, onko nykyisessä hallinto- ja organisaatiorakenteessa muutostarpeita.

 

Keskeinen tekijä johtamisjärjestelmän arvioinnille on vuoden 2023 alusta voimaan tullut hyvinvointialueuudistus, joka vaikuttaa kuntien organisaatiorakenteisiin ja johtamisjärjestelmiin.

 

Kaupunginjohtaja on kaupunginhallituksen puolesta pyytänyt teknisen lautakunnankin lausuntoa olevasta johtamisjärjestelmän kehittämisraportista (lausuntopyyntö ja kehittämisraportti liitteenä kokoukseen osallistuville) ja siinä olevista johtamisjärjestelmän organisaatiomalleista, vaihtoehdot 1 ja 2 (sivut 15 ja 16) 31.3.2023 mennessä.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Matti Vesava

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää keskustella kaupungille laaditusta johtamisjärjestelmän kehittämisraportista ja antaa siitä keskustelun jälkeen lausunnon.

 

Päätös Tekninen lautakunta keskusteli kaupungille laaditusta johtamisjärjestelmän kehittämisraportista ja päätti lautakuntana esittää lausuntonaan kaupunginhallitukselle vaihtoehtoa 1.

 

 Merkittiin, että kaupunginhallituksen edustaja Touko Sikala ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jussi Viljanen poistuivat esteellisinä kokouksesta kello 18.44 ennen asian käsittelyä ja päätöksentekoa.

 

 Esteellisyyden syyt:

 Touko Sikala yhteisöjääviys: kaupunginhallituksen jäsen

 Jussi Viljanen yhteisöjääviys: kaupunginhallituksen puheenjohtaja

 

 - - - - - - - - - - - - - - -