Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oriveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 28.03.2023/Pykälä 31


 

Aloite kevyenliikenteen jatkamisesta Höllön ja Onnistaipaleen välille

 

Tekninen lautakunta 19.05.2022 § 39 

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja Matti Vesava

 

Hirsilän koulun vanhempainyhdistys ry on lähettänyt tekniselle lautakunnalle aloitteen kevyen liikenteen väylän jatkamisesta Höllön ja Onnistaipaleen välille. Aloitteessa on selkeät perusteet siitä, miksi ko. välille kevyen liikenteen väylä tarvitaan. Rakennettava väylä olisi hyvä ja turvallinen kulkutie, jota pitkin lapset, nuoret, aikuiset ja vanhemmatkin henkilöt voisivat eri tavoin kulkea VT 58:n sivussa olevaa kevyen liikenteen väylää pitkin eri suuntiin. Aloite liitteenä.

 

Tämä VT 58:n reunassa kulkeva väylä on Pirkanmaan ELY-keskuksen omistama ja ylläpitämä ja väylän muutoksista tai korjauksista tulee keskustella heidän kanssaan.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Matti Vesava

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että Oriveden kaupunki aktiivisesti keskustelisi Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa kevyen liikenteen väylän saamiseksi välille Höllö - Onnistaipale ja ottaisi keskusteluissa esiin myös muut Oriveden alueelle tarvittavat ja halutut kevyen liikenteen väylät liikenneturvallisuuden edistämiseksi ja aktiivisen liikunnan kannustamiseksi.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -

 

Kaupunginhallitus 13.06.2022 § 140 

 

 

 

Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

 

Tarve kevyen liikenteen väylän saamisesta kyseiselle välille on tiedostettu ja Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa vuosittain käytävissä tienpidon neuvotteluissa asiaa on tuotu jatkuvasti esiin.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää:

1. merkitä teknisen lautakunnan käsittelyn tiedoksi ja

2. todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Kaupunginjohtajan kokouksessa tekemä lisäys päätösehdotukseen:

 

3. esittää tekniselle lautakunnalle, että se ryhtyy laatimaan yhteistyössä ELY:n kanssa selvitystä Oriveden kevyenliikenteen väylistä.

 

Päätös Päätösehdotuksen kohdat 1-3 hyväksyttiin.

 

 Merkittiin, että tekninen johtaja Matti Vesava oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

 

 Kaupunginhallitus piti kokouksessa  tauon tämän asian käsittelyn jälkeen kello 16.45-16.58.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

Tekninen lautakunta 28.03.2023 § 31  

287/10.03.01.01/2022  

 

 

Valmistelija Tekninen johtaja Matti Vesava

 

Oriveden kaupunki on neuvotellut 2.2.2023 Pirkanmaan ELY-keskuksen edustajan kanssa kaupungin alueella olevista kevyen liikenteen väylistä ja neuvotteluissa olivat kaupungin puolesta mukana kaupunginjohtaja, tekninen johtaja ja kunnallistekniikan päällikkö. Keskusteluissa otettiin esille mm. tämä aloite kevyenliikenteen väylän jatkamisesta Höllön ja Onnistaipaleen välille.

 

Pirkanmaan ELY-keskus on keskustellut kaupungin kanssa esiin nostetuista aiheista ja he ovat sähköpostilla tekniselle johtajalle ilmoittaneet, että he lähtevät edistämään Hirsilän ja Onnistaipaleen välin selvitystyötä ja siihen hankkeeseen on valittuna heiltä vastuullinen vetäjä.

Pirkanmaan ELY-keskuksen mukaan vastuullinen vetäjä on yhteydessä kaupunkiin esiselvityksen tekemistä varten ja tässä työssä tullaan ottamaan myös huomioon Höllön yksityistien tilanne.

 

Esittelijä Tekninen johtaja Matti Vesava

 

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää merkitä tietoonsa, että Pirkanmaan ELY-keskus aloittaa Hirsilän-Onnistaipaleen kevyen liikenteen väylän esiselvityksen tekemisen ja ilmoittaa Pirkanmaan ELY-keskukselle, että kaupungin puolesta esiselvityksessä ovat mukana tekninen johtaja ja kunnallistekniikan päällikkö.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -