Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oriveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Elämänlaatulautakunta
Pöytäkirja 23.03.2023/Pykälä 89


siv ltk ote § 11 140223

 

Kuhmoisten kunnan liittyminen osaksi Oriveden seudun kansalaisopistoa

 

Elämänlaatulautakunta 23.03.2023 § 89  

149/12.08.00/2023  

 

 

Valmistelija Kansalaisopiston rehtori Pia-Maria Ahonen

 

Kuhmoisten kunta on esittänyt pyynnön liittyä osaksi Oriveden seudun kansalaisopistoa 1.1.2024 alkaen. Kuhmoisten vapaan sivistystyön opetuksen järjestämisestä on vastannut vuodesta 2009 Jämsän kaupungin ylläpitämä Jämsän työväenopisto. Kuhmoisten sivistyslautakunta on päättänyt kokouksessaan 14.2.2023 erota Jämsän työväenopistosta. Yhteistyösopimuksen taloudelliset velvoitteet ovat voimassa vuoden 2023 loppuun asti. Liitteenä on ote pöytäkirjasta Kuhmoisten sivistyslautakunnan 14.2.2023 § 11 kokouksesta koskien työväenopiston sopimusta.

 

Oriveden seudun kansalaisopisto on järjestänyt jo vuodesta 1993 kansalaisopistopalvelut Juupajoen kunnalle. Yhteistyöstä sopimuskunnan kanssa on siten jo kokemusta ja toimintamalli on vakiintunut. Se on perustunut yhteiseen suunnitteluun, käytännön organisointiin ja säännölliseen vuorovaikutukseen. Yhteistyö on ollut luontevaa ja se on edistänyt seudullista yhteistyötä monin tavoin. Kuhmoisten kunnan liittäminen Oriveden seudun kansalaisopiston sopimuskunnaksi vahvistaisi opiston asemaa vapaan sivistystyön kentällä.

 

Oriveden seudun kansalaisopisto järjestää lukuvuosittain yhteisesti sovitun opetustuntimäärän Orivedellä ja Juupajoella. Tämän tuntimäärän perusteella Oriveden kaupunki saa vapaan sivistystyön opetustuntikohtaiset laskennalliset valtionosuudet. Juupajoen osalta tuntimäärä on ollut n. 600 opetustuntia lukuvuosittain. Kuhmoisten osalta tuntimäärä olisi alustavasti samaa suuruusluokkaa. Valtionosuustunnit määräytyvät sen mukaan, paljonko opetusta Jämsän työväenopisto on aiemmin Kuhmoisissa järjestänyt.

 

Oriveden ja Kuhmoisten viranhaltijat ovat käyneet yhteistyön mahdollisuuksista ja edellytyksistä alustavia neuvotteluita syksystä 2022 alkaen. Molemmilla osapuolilla on tahtotila toimivan yhteistyökokonaisuuden rakentamiseksi.

 

Alustavissa keskusteluissa Kuhmoisten kanssa on tuotu esille, että Kuhmoinen nimeäisi edustajan Oriveden kaupungin elämänlaatulautakuntaan. Edustajalla olisi läsnäolo-oikeus lautakunnan kokouksissa niiden kokousasioiden osalta, jotka koskevat kansalaisopistotoiminnan järjestämistä. Vastaava toimintatapa on kirjattu myös Juupajoen kunnan kanssa tehtyyn yhteistyösopimukseen. Uuden lautakuntaedustajan nimeäminen elämänlaatulautakuntaan vaatisi muutoksen Oriveden kaupungin hallintosääntöön.

 

Yhteistyön aloittaminen uuden sopimuskunnan kanssa tulee huomioida vuoden 2023 talousarviossa. Uuden kunnan liittäminen osaksi kansalaisopistotoimintaa vaatii myös oppilaitoksen ylläpitämisluvan päivittämisen. Lupamuutosta koskeva hakemus tulee toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriölle viimeistään 31.7.2023, jotta muutos voi tulla voimaan vuoden 2024 alusta.

 

Hakuprosessia varten tarvitaan nykyiseltä sopimuskunnalta (Juupajoen kunta) sitoumus siitä, puoltaako se uuden sopimuskunnan liittymistä osaksi Oriveden seudun kansalaisopistoa. Mikäli Juupajoki hyväksyy Kuhmoisten liittymisen, Orivesi vie asian jatkokäsiteltäväksi sen toimivaltaisiin toimielimiin. Oriveden kaupunki hakee kansalaisopistotoiminnan ylläpitämislupaan muutosta opetus- ja kulttuuriministeriöltä 1.1.2024 alkaen, mikäli Oriveden kaupunginvaltuusto tekee asiasta myönteisen päätöksen. Mikäli ministeriön päätös on myönteinen, yhteistyösopimukset kuntien välillä laaditaan erikseen.

 

Kuntien välinen yhteistyösopimus kansalaisopistotoiminnan järjestämisestä voidaan tehdä sen jälkeen, kun opetus- ja kulttuuriministeriö on hyväksynyt ylläpitämisluvan muutoksen.

 

Esittelijä Kansalaisopiston rehtori Pia-Maria Ahonen

 

Päätösehdotus Elämänlaatulautakunta hyväksyy osaltaan Kuhmoisten kunnan liittymispyynnön osaksi Oriveden kaupungin ylläpitämän Oriveden seudun kansalaisopiston toimintaa.

Elämänlaatulautakunta pyytää Juupajoen kunnalta sitoumuksen, hyväksyykö se Kuhmoisten kunnan liittämisen osaksi Oriveden seudun kansalaisopistoa. Mikäli Juupajoki hyväksyy liittymisen, Orivesi hakee kansalaisopistotoiminnan ylläpitämislupaan muutosta opetus- ja kulttuuriministeriöltä 1.1.2024 alkaen. Mikäli ministeriön päätös on myönteinen, kuntien väliset yhteistyösopimukset laaditaan erikseen.

Juupajoen sitoumuksen jälkeen elämänlaatulautakunta lähettää asian käsiteltäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Juupajoen kunnan edustaja Timo Musturi poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen klo 18.33.

- - - - - - - - - - - - - - -