Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oriveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Elämänlaatulautakunta
Pöytäkirja 23.03.2023/Pykälä 90


 

Lausuntopyyntö kaupungin johtamisjärjestelmän kehittämisraportista

 

Elämänlaatulautakunta 23.03.2023 § 90  

162/00.01.01.05/2023  

 

 

Oriveden kaupunginhallitus on 12.9.2022 päättänyt tilata BDO Oy:ltä kaupungin johtamisjärjestelmän kehittämisselityksen.

 

Selityksen tavoitteena on ollut tunnistaa tarpeita ja keinoja, joilla Oriveden kaupunki voi tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti kehittää organisaatiotaan ja johtamisjärjestelmäänsä vastaamaan entistä paremmin muuttuvaa toimintaympäristöä sekä selvittää, onko nykyisessä hallinto- ja organisaatiorakenteessa muutostarpeita.

 

Keskeinen tekijä nykyisen johtamisjärjestelmän arvioinnille ja kehittämiselle on vuoden 2023 alusta voimaan tullut hyvinvointialueuudistus, joka vaikuttaa kuntien organisaatiorakenteisiin ja johtamisjärjestelmiin.

 

Hyvinvointialueuudistuksen jälkeen tulevaisuuden kunnan rooleja ovat mm. sivistys, elinkeino ja työllisyys, kehittäjä, hyvinvointi, osallisuus ja yhteisö sekä elinympäristö. Kuntien tehtävänä on edistää kuntalaisten hyvinvointia, osaamista ja kulttuuria, elinvoimaa sekä paikallista identiteettiä ja demokratiaa sekä kehittää elinympäristöä.

 

Hyvinvointialueuudistuksen lisäksi tulevaisuuden kunnan organisoitumiseen vaikuttavat myös muut ulkoiset ja sisäiset tekijät, kuten TE-palvelujen uudistus. Organisaation sisäisiä uudistustarpeita luo henkilöstömuutokset (mm. hyvinvointialueelle siirtyvä henkilöstö ja eläköitymiset), työtehtävien sisällölliset muutokset sekä yhteistyö hyvinvointialueen kanssa.

 

Oriveden kaupunkistrategian painopisteinä ovat elinvoiman vahvistaminen, asukkaiden hyvinvointi sekä innovatiivinen ja kestävä johtaminen. Innovatiivisen ja kestävän johtaminen tavoitteita ovat mm. henkilöstön työhyvinvoinnin ja osaamisen edistäminen, yhteistyön ja tiedonkulun lisääminen, palveluprosessien kehittäminen sekä kestävä talouden johtaminen.

 

Johtamisjärjestelmä tulee rakentaa niin, että se parhaalla mahdollisella tavalla edistää kaupunkistrategian toteutumista.

 

Valmistunut johtamisjärjestelmän kehittämisraportti (liitteenä kokoukseen osallistuville) on 21.2.2023 esitelty kaupunginhallitukselle iltakoulussa sekä infotilaisuudessa henkilöstölle.

 

Kaupunginhallitus pyytää elämänlaatulakunnalta 31.3.2023 mennessä lausuntoa (lausuntopyyntö on liitteenä kokoukseen osallistuville) johtamisjärjestelmän kehittämisraportista ja siinä olevista johtamisjärjestelmän organisointimalleista, vaihtoehdot 1 ja 2 (sivut 15 ja 16).

 

 

Esittelijä Puheenjohtaja

 

Päätösehdotus Elämänlaatulautakunta antaa asiasta lausuntonsa kokouksessa keskustelun pohjalta tehtävästä esityksestä.

1. Elämänlaatulautakunta esittää johtamisjärjestelmän kehittämisraportista ja siinä olevista johtamisjärjestelmän organisointimalleista, vaihtoehdot 1 ja 2 (sivut 15 ja 16) seuraavaa:

Vaihtoehto 1 on parempi seuraavat seikat huomioiden:
- Kasvatus- ja opetuspalveluiden ja hyvinvointi- ja elämänlaatupalveluiden erottaminen omiksi palvelualueikseen on hyvä.
- Hyvinvointi- ja elämänlaatupalveluiden johtajaksi sopii hyvinvointijohtaja, jotta kaikki toimialat tulevat tasavertaisempaan asemaan. Näin liikuntapäällikölle jää paremmin resursseja kehittää liikuntapalveluita.
- Pohdimme työllisyys- ja maahanmuuttopalveluiden sijoittamista vaihtoehdoissa 1 ja 2 hyvinvointi- ja elämänlaatupalveluihin, katsoimme niiden sopivan paremmin konserni- ja kaupunkikehityspalveluihin elinvoimapalveluiden osana.
- Viiden palvelualueen malli vaikuttaa hyvältä.

2. Elämänlaatulautakunta lähettää lausuntonsa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle käsiteltäväksi.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin. 

Merkittiin pöytäkirjaan, että tämän pykälän esittelijänä toimi lautakunnan valitsema tilapäinen puheenjohtaja Jari Salmentausta, koska liikuntapäällikkö ja varapuheenjohtaja olivat esteellisiä. (Hallintosääntö 161 §)  

Lisäksi pöytäkirjaan merkittiin, että elämänlaatulautakunnan varapuheenjohtaja Jari Järvenpää, elämänlaatulautakunnan jäsen Miia Nippala, kaupunginhallituksen edustaja Timo Raita-aho, liikuntapäällikkö Roope Marski, vapaa-aikaohjaaja Petteri Lähteenmäki, kirjastonjohtaja Henna Kaukoniemi ja kansalaisopiston rehtori Pia-Maria Ahonen poistuivat kokouksesta esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 18.34 - 18.54.

Esteellisyyden syyt: Roope Marski, Petteri Lähteenmäki, Henna Kaukoniemi, Pia-Maria Ahonen ja Jari Järvenpää intressijäävejä, Miia Nippala yhteisöjäävi (kaupunginhallituksen varajäsen) ja Timo Raita-aho yhteisöjäävi (kaupunginhallituksen jäsen). 

- - - - - - - - - - - - - - -