Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oriveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Elämänlaatulautakunta
Pöytäkirja 23.03.2023/Pykälä 92


 

Julkisen taiteen periaatteen päivitettävät ohjeistukset

 

 

Elämänlaatulautakunta 23.03.2023 § 92  

148/12.03.00/2023  

 

 

Valmistelija Kansalaisopiston rehtori Pia-Maria Ahonen

 

Julkisen taiteen työryhmän kokous järjestettiin 13.10.2022. Työryhmä kokoontui ensimmäisen kerran uudella kokoonpanolla valtuustokauden aloittamisen jälkeen. Kokouksessa todettiin, että useista henkilövaihdoksista johtuen myös näkemykset aiemmista julkisen taiteen periaatteita koskevista linjauksista ovat muuttuneet. Kokouksessa nousi esille tarve tarkentaa ja päivittää aiemmin tehtyjä linjauksia koskien julkisen taiteen toteuttamisen periaatteita kunnassa.

 

Julkisen taiteen periaatteen ohjeistuksia on käsitelty ja päivitetty elämänlaatulautakunnan kokouksessa 10.2.2021 § 4, teknisen lautakunnan kokouksessa 6.5.2021 § 44 sekä elämänlaatulautakunnan kokouksessa 3.6.2021 § 41. Ote pöytäkirjasta on kokouksen oheismateriaalina.

 

Kokouksessa todettiin, että kaupungin eri yksiköiden osaamista tulisi hyödyntää mahdollisimman laajasti ympäristön viihtyvyyden lisäämiseksi. Julkisen taiteen koettiin ansaitsevan enemmän näkyvyyttä kaupunkiympäristössä. Ehdotettiin, että julkisen taiteen työryhmän jäseneksi kutsuttaisiin kaupunginpuutarhuri, koska hänellä on asiantuntemusta ja ymmärrystä mm. kaupungin viheralueiden hyödyntämisen mahdollisuuksista.

 

0,5%: osuus kustannuksista todettiin käytännössä riittämättömäksi kattamaan tarvittavia kustannuksia julkisen taiteen teoksen toteuttamiseen, mikäli on tarkoitus tilata taiteilijalta kohteeseen suunniteltu ja toteutettu teos. Esimerkiksi 200 000€:n kokonaiskustannuksista 0,5%:n osuus on 1000€.

Työryhmä kokoontuu taideteoksen hankintaprosessia varten, mikäli hanke, jossa julkista taidetta toteutetaan ylittää 200 000€. Prosessin kulku tulisi kuitenkin suhteuttaa hankkeen laajuuteen, jonka harkinnasta ryhmän tulisi voida vastata.Työryhmä kokee myös tarpeelliseksi kokoontua säännöllisesti yhteisen suunnittelun äärelle, jotta sen toiminta olisi vaikuttavampaa ja ennakoivampaa.

 

Julkisen taiteen työryhmä esittää elämänlaatulautakunnalle ja edelleen tekniselle lautakunnalle seuraavia asioita:

1. Rakennettu ympäristö huomioitaisiin osana julkisen taiteen prosenttiperiaatetta.

2. Kaupunginpuutarhuri nimetään jäseneksi julkisen taiteen työryhmään.

3. 0,5%:n osuus korotettaisiin 1%:n osuuteen kokonaiskustannuksista sijoitettavaksi julkiseen taiteeseen.

 

Esittelijä Liikuntapäällikkö Roope Marski

 

Päätösehdotus Elämänlaatulautakunta esittää tekniselle lautakunnalle seuraavia asioita:
1. Rakennettu ympäristö huomioidaan osana julkisen taiteen prosenttiperiaatetta.
2. Kaupunginpuutarhuri nimetään jäseneksi julkisen taiteen työryhmään.
3. 0,5%:n osuus korotettaisiin 1%:n osuuteen kokonaiskustannuksista sijoitettavaksi julkiseen taiteeseen.

 

Päätös Elämänlaatulautakunta hyväksyi päätösehdotuksen kohdat 1 ja 2 ehdotuksen mukaisesti.

Kohtaan 3 elämänlaatulautakunta esitti yhteisellä päätöksellä, että 0,5%:n osuus korotettaisiin 1,5% osuuteen rakennus- ja korjaushankkeen kokonaiskustannuksista sijoitettavaksi julkiseen taiteeseen.

Merkittiin pöytäkirjaan, että Henna Kaukoniemi poistui kokouksesta asian käsittelyn aikana klo 19.30. 

- - - - - - - - - - - - - - -