Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oriveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Lasten ja nuorten lautakunta
Pöytäkirja 28.03.2023/Pykälä 20


 

Pilke Huipun asiakasmaksuhyvitykset kesä- ja elokuussa 2023

 

Lasten ja nuorten lautakunta 28.03.2023 § 20  

180/02.05.00.00/2023  

 

 

Valmistelija Varhaiskasvatuspäällikkö

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 1503/2016 mukaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksu voidaan periä enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa toimintavuoden kaikkina kuukausina ja hän on poissa varhaiskasvatuksesta toimintavuoden aikana muusta syystä kuin sairauden vuoksi enintään kolme neljäsosaa kuukausimaksun perusteena olevien kuukausittaisten varhaiskasvatuspäivien määrästä, voidaan maksu kuitenkin periä 12 kuukaudelta.

 

Oriveden kunnallisessa varhaiskasvatuksessa heinäkuu on maksuton niille perheille, joiden varhaiskasvatus on alkanut edellisen vuoden elokuussa riippumatta siitä, käyttääkö varhaiskasvatusta heinäkuussa vai ei. Perhepäivähoidossa perhe saa maksuhyvityksen niiltä päiviltä, kun perhe järjestää itse lapsen varhaiskasvatuksen hoitajan poissaolojen aikana.

 

Lasten ja nuorten lautakunta on tehnyt 13.4.2021 päätöksen 25 § Oriveden kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuhyvityksistä kesä-, heinä- ja elokuun ajalle. Päätöksen mukaan perheillä on mahdollisuus saada ylimääräistä maksuhyvitystä kesäkuukausilta mikäli  

 

  1. lapsi on poissa yhtäjaksoisesti varhaiskasvatuksesta vähintään 8 viikkoa ajalla 1.6.–31.8. ja poissaoloon sisältyy koko heinäkuu,
  2. lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta etukäteen ilmoitetun poissaoloajan.

 

Mikäli yllä olevat ehdot täyttyvät, maksuttomia kuukausia ovat kesä- ja heinäkuu, vaikka osa poissaolosta olisikin elokuussa.

 

  1. Jos lapsi on poissa yhtäjaksoisesti 1.6.–31.8., maksuttomia kuukausia ovat kesä-, heinä- ja elokuu.

 

 

Pilke Huipun maksuhyvitykset kesäkuukausina

 

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1503/2016 ei koske yksityistä varhaiskasvatusta. Yksityiset varhaiskasvatuspalveluiden toimijat voivat päättää itse heidän myöntämistään maksuhyvityksistä.

 

Pilke päiväkodit Oy antaa kesäkuukausien poissaoloista asiakasmaksuhyvityksiä kaikissa päiväkodeissaan seuraavasti:

-          jos lapsi on pois varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden heinäkuussa, huoltajilta ei peritä asiakasmaksua,

-          jos lapsi on pois varhaiskasvatuksesta koko kesä- ja/tai elokuun, alennetaan huoltajilta perittävää asiakasmaksua 50 % /poissaolokuukausi,

-          mikäli lapsi on varhaiskasvatuksessa yhdenkin päivän kesä-, heinä- tai elokuussa, peritään kyseiseltä kuukaudelta normaali asiakasmaksu.

 

 

Pilke Huipun maksuhyvitykset kesä- ja elokuussa 2022

 

Lasten ja nuorten lautakunta päätti kokouksessaan 5.4.2022 päätös 25 §, että Oriveden kaupunki korvaa Pilke päiväkodit Oy:lle päiväkoti Huipussa varhaiskasvatuksessa olevien orivesiläisten lasten kesä- ja elokuun 2022 asiakasmaksusta 50 %, mikäli lapsi on pois varhaiskasvatuksesta koko kuukauden ja mikäli Pilke päiväkodit hyvittää asiakasmaksusta 50 %. Samalla päätettiin, että maksuhyvityksen maksaminen kesä- ja elokuussa 2023 arvioidaan alkuvuodesta 2023.

 

Kesäkuussa 2022 maksettiin lasten ja nuorten lautakunnan päätöksen mukaisesti asiakasmaksuhyvityksiä Pilke päiväkodit Oy:n päiväkoti Huipun poissaoloista yhteensä 572 euroa, jolloin yhteensä 9 lasta oli pois varhaiskasvatuksesta koko kesäkuun 2022. Elokuussa 2022 ei maksuhyvityksiä tullut maksettavaksi, koska yksikään lapsi ei ollut pois koko kalenterikuukautta.

 

 

Pilke Huipun maksuhyvitykset kesä- ja elokuussa 2023

 

Mikäli kesäkuukausien asiakasmaksuhyvityksiä halutaan jatkaa Pilke Huipussa samankaltaisena kuin Oriveden kunnallisessa varhaiskasvatuksessa, niin Oriveden kaupungin tulisi korvata Pilke päiväkodeille kesän 2022 tapaan ylimääräisten maksuhyvitysten aiheuttamat asiakasmaksutulojen menetykset kesä- ja elokuulta 2023. Kesä- ja elokuun 2023 osalta Pilke päiväkodit eivät perisi niiltä orivesiläiltä asiakasperheiltä varhaiskasvatusmaksuja, joiden lapsi tai lapset on koko kalenterikuukauden pois varhaiskasvatuksesta. Pilke päiväkotien oma hyvitys, 50 % alennus asiakasmaksusta, jäisi entiselleen.

 

Orivesi maksaa Pilke päiväkodeille palvelusetelin koko varhaiskasvatussuhteen ajan, ja siihen ei tule katkoa esimerkiksi kesäkuukausina. Ylimääräisen maksuhyvityksen antaminen Pilke Huipussa varhaiskasvatuksessa oleville orivesiläisille lapsille lisää suoraan palvelusetelikuluja hyvityksen verran.

 

Esittelijä Kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

 

Päätösehdotus Lasten ja nuorten lautakunta päättää, että Pilke päiväkodit Oy:lle korvataan päiväkoti Huipussa varhaiskasvatuksessa olevien orivesiläisten lasten kesä- ja elokuun 2023 asiakasmaksusta 50 %, mikäli lapsi on pois varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden ja mikäli Pilke päiväkodit hyvittävät asiakasmaksusta 50 %.

Kesä- ja elokuun maksuhyvitykset Pilke Huipun asiakasperheille koskee vuotta 2023 ja asiaa arvioidaan uudelleen alkuvuodesta 2024.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.