Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oriveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Lasten ja nuorten lautakunta
Pöytäkirja 28.03.2023/Pykälä 21


Sääntökirjan Oriveden osio

 

Muutokset yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjan Oriveden osioon

 

Lasten ja nuorten lautakunta 28.03.2023 § 21  

181/12.07.00.00/2023  

 

 

Valmistelija Varhaiskasvatuspäällikkö

 

Tampereen kaupunkiseudulla on tehty yhteinen yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirja vuodesta 2013. Oriveden kaupungin lasten ja nuorten lautakunta on päättänyt 10.11.2020 § 67 hyväksyä Tampereen kaupunkiseudun yhteisen palvelusetelisääntökirjan ja sääntökirjan kuntakohtaisen Oriveden osion liitteineen. Päätöksessä todetaan, että yksityiset palveluntuottajat ovat velvollisia noudattamaan sääntökirjan ja sen liitteen ehtoja siitä alkaen, kun palveluntuottaja on hyväksytty palvelusetelillä tuotettavien varhaiskasvatuspalveluiden tuottajaksi. Yksityisen varhaiskasvatuksen palveluseteli on ollut käytössä Orivedellä 1.1.2021 alkaen.

 

Sääntökirjan mukaan palvelusetelin arvo tarkistetaan aina parillisten vuosien keväällä. Seuraava tarkistusajankohta olisi sääntökirjan mukaan vuonna 2024. Yksityiset palveluntuottajat ovat kuitenkin esittäneet toiveensa palvelusetelin arvon indeksitarkistuksen aikaistamiseksi kohonneiden kustannusten vuoksi. Erityisesti kulujen kasvua on aiheutunut yksityisille palveluntuottajille viimeisen vuoden aikana palkka-, vuokra-, sähkö- ja ruokakustannusten osalta.

 

Palvelusetelin indeksikorotus ja alle kolmivuotiaan palvelusetelin kertoimen muutos on käsitelty seudun varhaiskasvatusjohtajien kokouksessa 27.2.2023 ja seudun sivistysjohtajien kokouksessa 16.3.2023.

 

Yksityisen varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjaan esitetään seuraavia muutoksia ja lisäyksiä 1.8.2023 alkaen:

-          palvelusetelin indeksitarkistus,

-          alle kolmivuotiaan palvelusetelin kertoimen muutos  sekä

-          Orivedellä perittävän asiakasmaksun maksimisuuruus.

 

 

Palvelusetelin arvon indeksitarkistus

 

Palvelusetelin arvon indeksitarkastuksessa on huomioitu palkansaajien ansiotasoindeksin ja elinkustannusindeksin muutokset, yhteensä 4,49 %.

Palvelusetelin arvoksi esitetään hintaindeksin muutoksen jälkeen yli 3-vuotiaille lapsille 901 euroa kuukaudessa. Korotusta yli 3-vuotiaan palvelusetelin arvoon tulisi näin 39 euroa kuukaudessa.

 

 

Alle kolmivuotiaan palvelusetelin kertoimen muutos

 

Alle kolmivuotiaan lapsen palvelusetelin kerroin on kaikissa seudun kunnissa tällä hetkellä 1,51, jolloin palvelusetelin arvo on 1.302 euroa kuukaudessa. Kehyskunnista Lempäälä, Pirkkala, Kangasala, Vesilahti, Nokia, Ylöjärvi ja Orivesi esittävät 1.8.2023 alkaen uudeksi alle kolmivuotiaan palvelusetelin kertoimeksi 1,56. Tällöin palvelusetelin arvo olisi 1.406 euroa kuukaudessa (yli 3-vuotiaan palveluseteli x 1,56). Korotusta alle 3-vuotiaan palvelusetelin arvoon tulisi 104 euroa kuukaudessa.

 

 

Orivedellä perittävän asiakasmaksun maksimisuuruus

 

Asiakaskohtaisen palvelusetelin arvo ja omavastuuosuus (asiakasmaksuosuus) lasketaan samojen periaatteiden mukaan kuin kunnan varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. Palveluntuottaja perii kunnan toimittaman palvelusetelin arvopäätöksen mukaisesti määräytyvän asiakasmaksun asiakkailtaan.

 

Jotta yksityinen varhaiskasvatus olisi tasavertaisesti valittavissa oleva palvelu kunnallisen varhaiskasvatuksen kanssa, on tärkeää, että varhaiskasvatuspalvelu yksityisessä palvelusetelillä tuotettavassa varhaiskasvatuksessa on huoltajille samanhintainen kuin kunnallinen varhaiskasvatus.  Näin kaikilla perheillä olisi yhdenvertainen ja tasa-arvoinen mahdollisuus valita varhaiskasvatuspaikka kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen välillä, jolloin huoltajat voivat päättää, kumpaa palvelua he haluavat käyttää.  

 

Palvelusetelin sääntökirjan Oriveden osioon esitetään lisäystä, että Orivedellä toimivat yksityiset varhaiskasvatuksen palvelusetelipalveluntuottajat voisivat periä asiakkailta maksimissaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain suuruisen asiakasmaksun, eli samansuuruisen maksun, jonka perhe maksaisi lapsen kunnallisesta varhaiskasvatuksesta. Tällöin Orivedellä toimiva yksityinen palvelusetelipalveluntuottaja ei saisi periä yksikkökohtaista lisämaksua ja asiakasmaksu säilyisi samanhintaisena kuin kunnallisessa varhaiskasvatuksessa.

 

Esittelijä Kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila

 

Päätösehdotus Lasten ja nuorten lautakunta päättää, että

1. alle kolmivuotiaan palvelusetelin kerroin nostetaan 1.8.2023 alkaen 1,51:stä 1,56:een,

2. palvelusetelin arvo 1.8.2023 alkaen yli 3-vuotiaille lapsille on 901 euroa kuukaudessa ja alle 3-vuotiaille lapsille 1.406 euroa kuukaudessa,

3. Oriveden kuntakohtaiseen osioon lisätään 1.8.2023 alkaen kirjaus, että Orivedellä toimivat yksityiset varhaiskasvatuksen
palvelusetelipalveluntuottajat voivat periä asiakkailta maksimissaan varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain suuruisen asiakasmaksun, jonka perhe maksaisi lapsen kunnallisesta varhaiskasvatuksesta.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.