Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oriveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Lasten ja nuorten lautakunta
Pöytäkirja 28.03.2023/Pykälä 23


 

Lausuntopyyntö kaupungin johtamisjärjestelmän kehittämisraportista

 

Lasten ja nuorten lautakunta 28.03.2023 § 23  

175/00.01.01.05/2023  

 

 

 

Oriveden kaupunginhallitus on 12.9.2022 päättänyt tilata BDO Oy:ltä kaupungin johtamisjärjestelmän kehittämisselvityksen.

 

Selvityksen tavoitteena on ollut tunnistaa tarpeita ja keinoja, joilla Oriveden kaupunki voi tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti kehittää organisaatiotaan ja johtamisjärjestelmäänsä vastaamaan entistä paremmin muuttuvaa toimintaympäristöä sekä selvittää, onko nykyisessä hallinto- ja organisaatiorakenteessa muutostarpeita.

 

Keskeinen tekijä nykyisen johtamisjärjestelmän arvioinnille ja kehittämiselle on vuoden 2023 alusta voimaan tullut hyvinvointialueuudistus, joka vaikuttaa kuntien organisaatiorakenteisiin ja johtamisjärjestelmiin.

 

Hyvinvointialueuudistuksen jälkeen tulevaisuuden kunnan rooleja ovat mm. sivistys, elinkeino ja työllisyys, kehittäjä, hyvinvointi, osallisuus ja yhteisö sekä elinympäristö. Kuntien tehtävänä on edistää kuntalaisten hyvinvointia, osaamista ja kulttuuria, elinvoimaa sekä paikallista identiteettiä ja demokratiaa sekä kehittää elinympäristöä.

 

Hyvinvointialueuudistuksen lisäksi tulevaisuuden kunnan organisoitumiseen vaikuttavat myös muut ulkoiset ja sisäiset tekijät, kuten TE-palvelujen uudistus. Organisaation sisäisiä uudistustarpeita luo henkilöstömuutokset (mm. hyvinvointialueelle siirtyvä henkilöstö ja eläköitymiset), työtehtävien sisällölliset muutokset sekä yhteistyö hyvinvointialueen kanssa.

 

Oriveden kaupunkistrategian painopisteinä ovat elinvoiman vahvistaminen, asukkaiden hyvinvointi sekä innovatiivinen ja kestävä johtaminen. Innovatiivisen ja kestävän johtaminen tavoitteita ovat mm. henkilöstön työhyvinvoinnin ja osaamisen edistäminen, yhteistyön ja tiedonkulun lisääminen, palveluprosessien kehittäminen sekä kestävä talouden johtaminen.

 

Johtamisjärjestelmä tulee rakentaa niin, että se parhaalla mahdollisella tavalla edistää kaupunkistrategian toteutumista.

 

Valmistunut johtamisjärjestelmän kehittämisraportti (liitteenä kokoukseen osallistuville) on 21.2.2023 esitelty kaupunginhallitukselle iltakoulussa sekä infotilaisuudessa henkilöstölle.

 

Kaupunginjohtaja on pyytänyt kaupunginhallituksen puolesta lautakunnilta 31.3.2023 mennessä lausuntoa (lausuntopyyntö on liitteenä kokoukseen osallistuville) johtamisjärjestelmän kehittämisraportista ja siinä olevista johtamisjärjestelmän organisointimalleista, vaihtoehdot 1 ja 2 (sivut 15 ja 16).

 

Esittelijä Puheenjohtaja

 

 

 

Päätösehdotus Lasten ja nuorten lautakunta antaa asiasta lausuntonsa, joka perustuu kokouksessa käytävän keskustelun pohjalta tehtyyn esitykseen sekä lähettää lausuntonsa kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle käsiteltäväksi.

 

Lasten ja nuorten lautakunnan puheenjohtaja toimii asian esittelijänä (hallintosääntö 4 §), sillä kasvatus- ja opetusjohtaja on esteellinen. Myös kasvatus- ja opetusjohtajan varahenkilönä toimiva varhaiskasvatuspäällikkö jäävää itsensä asian käsittelystä.

 

Kokouksessa käydyn keskustelun pohjalta puheenjohtaja teki seuraavan päätösehdotuksen:

 

Lasten ja nuorten lautakunta esittää kaupunginhallitukselle lausuntonaan johtamisjärjestelmän kehittämisraportista ja siinä olevista johtamisjärjestelmän organisointimalleista, ehdotukset 1 ja 2 (sivut 15 ja 16) seuraavaa:

 

Molemmissa ehdotuksissa 1 ja 2 kasvatus- ja opetuspalvelut ovat selkeä kokonaisuus varhaiskasvatuksesta lukiokoulutukseen. Elämänlaatupalvelut kuuluvat luontevammin hyvinvointi- ja elämänlaatupalveluihin.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 Pöytäkirjaan merkittiin, että kasvatus- ja opetusjohtaja Mia Mattila sekä varhaiskasvatuspäällikkö Sari Koivisto poistuivat esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi klo 18.37 – 18.55.

 

 Esteellisyyden syy: intressijäävi.

 

 Kokous keskeytettiin tauon ajaksi klo 18.55-18.58.