Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oriveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Maankäyttö- ja kaavatoimikunta
Pöytäkirja 05.06.2023/Pykälä 31 

Lausuntopyyntö Pirkanmaan vaihemaakuntakaavan kaavaluonnoksesta "Elonkirjo ja energia"

 

Maankäyttö- ja kaavatoimikunta 05.06.2023 § 31  

294/10.02.02/2023  

 

Valmistelija Kaavoituspäällikkö Antti Kivikko

 

Pirkanmaan maakuntahallitus on kokouksessaan 17.4.2023 päättänyt asettaa Pirkanmaan vaihemaakuntakaavan ”Elonkirjo ja energia” kaavaluonnosaineiston julkisesti nähtäville. Aineistot ovat nähtävillä 8.5.-30.6.2023 välisen ajan Pirkanmaan vaihemaakuntakaavan internet-sivuilla osoitteessa kaava.pirkanmaa.fi sekä Pirkanmaan liitossa toimistoaikana. Nähtävilläoloaikana osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä vaihemaakuntakaavaluonnoksesta ja valmisteluaineistosta. Pirkanmaan liitto pyytää toimittamaan lausunnon 30.6.2023 klo 15 mennessä.

 

Elonkirjo ja energia -nimisen vaihemaakuntakaavan tavoitteena on tukea pirkanmaalaisen luonnon monimuotoisuutta ja elonkirjoa sekä vahvistaa edellytyksiä kestävälle energiantuotannolle maakunnan alueella.

 

Oriveden alueella luonnosvaiheen suurimmat muutokset kohdistuvat Myllykylä-Myllyjärven ja Särkijärvi-Jylhänperän alueille sekä Eräjärven alueelle. Myllykylä-Myllyjärven ja Särkijärvi-Jylhänperän alueet osoitetaan luonnoksessa maa- ja metsätalousvaltaisiksi alueiksi, jotka ovat ekosysteemipalveluiden kannalta merkittäviä. Eräjärven alueelle osoitetaan uutta merkintää siniviherluonnon monimuotoisuuden ydinalueesta. Lisäksi luonnosvaiheen aineistoissa esimerkiksi kumotaan tuulivoima-alueen merkintä Orivedeltä, muutetaan kaupan merkinnät vastaamaan voimassa olevan lainsäädännön mukaista väljempää sääntelyä, päivitetään pohjavesialueet sekä lisätään taajama-alueiden määräyksiin maininnat virkistyksestä ja luonnon monimuotoisuudesta.

 

Oriveden alueella eniten vaikuttavista merkinnöistä maa- ja metsätalousvaltaisen alueen, joka on ekosysteemipalveluiden kannalta merkittävä - merkintä on voimassa olevan maakuntakaavan mukainen merkintä, jonka alueita osoitetaan vaihemaakuntakaavan luonnoksessa nykyistä maakuntakaavaa laajemmin. Siniviherluonnon monimuotoisuuden ydinalue on uusi merkintä. Maa- ja metsätalousvaltaisen alueen, joka on ekosysteemipalveluiden kannalta merkittävä (MK) sekä siniviherluonnon monimuotoisuuden ydinalueen kaavamerkintä ja -määräys liitteenä 1.

 

Oriveden kaupunki näkee vaihemaakuntakaavan tavoitteiden ja suuntaviivojen olevan positiivisia, mutta toivoo tarkempaa tarkastelua esimerkiksi alueiden rajausten, kaavamerkintöjen ja -määräysten sekä kaavan luomien oikeusvaikutusten osalta tiettyjen alueiden käyttämiseen. Maakuntakaavan luonnoksessa jotkin merkinnät luovat epävarmuuksia sekä tulkintahaasteita alueiden käytön ohjaamiseen sekä maakuntakaavan oikeusvaikutuksiin alueiden maankäytössä pitkällä aikavälillä.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

 

Päätösehdotus Maankäyttö- ja kaavatoimikunta esittää kaupunginhallitukselle, että Oriveden kaupunki antaa vaihemaakuntakaavan luonnoksesta liitteen 2 mukaisen lausunnon. Toimikunta pyytää myös elinvoimajaostoa tutustumaan vaihemaakuntakaavan luonnokseen sekä liitteen 2 lausuntoon ennen kaupunginhallituksen käsittelyä.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 
Merkittiin pöytäkirjaan, että maankäyttö- ja kaavatoimikunnan jäsen Anne Nousiainen poistui esteellisenä (intressijäävi) kokouksesta Myllykylä-Myllyjärven alueen käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

 

 Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -