Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oriveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Elämänlaatulautakunta
Pöytäkirja 14.12.2023/Pykälä 134


 

Oriveden seudun kansalaisopiston vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen opiskelijoiden opiskeluoikeus- ja opintosuoritustietojen tallentaminen KOSKI-tietovarantoon 1.8.2024 alkaen

 

Elämänlaatulautakunta 14.12.2023 § 134  

    

 

 

Valmistelija Kansalaisopiston rehtori Annina Ärölä

 

Opetushallituksen opiskeluoikeuksien ja suoritusten keskitetty integraatiopalvelu KOSKI on perustettu 1.1.2018 kun valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annettu laki (884/2017) astui voimaan. Koulutuksen ylläpitäjä Oriveden kaupunki päättää käyttöönoton ja sen etenemisen aikataulusta. Oriveden seudun kansalaisopistossa tarjotaan sekä vapaan sivistystyön että taiteen perusopetuksen opetusta. Vapaasta sivistystyöstä annetussa laissa tarkoitetun oppilaitoksen koulutuksen järjestäjän on ollut mahdollista 1.8.2022 alkaen päättää tarjota tietovarantoon tallentamista vapaasta sivistystyöstä annetun lain mukaisissa oppilaitoksissa. Suoritetusta koulutuksesta on mahdollista tallentaa koulutuksen nimi ja koulutuksen laajuus opintopisteinä, koulutuksen päättymispäivä sekä osaamisen arviointi. Tiedot saa tallentaa tietovarantoon vain, mikäli opiskelija suostuu tietojen tallentamiseen. Laissa tarkoitettu opiskelijan suostumus annetaan tiedot tallentavalle oppilaitoksen ylläpitäjälle koulutuksen alkaessa.  Päätöksen opiskeluoikeus- ja opintosuoritustietojen KOSKI-tietovarantoon viemisen tarjoamisesta oppilaille järjestämässään tai hankkimassaan koulutuksessa voivat tehdä laissa tarkoitetut koulutuksen järjestäjät. Koulutuksen järjestäjä tekee päätöksen sekä järjestämänsä, että hankkimansa koulutuksen osalta siitä, mahdollistetaanko vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen opintosuoritusten tallentaminen KOSKI-tietovarantoon opetuksessa oleville oppilaille. Taiteen perusopetuksen Koski -palvelun käyttöönoton mahdollistava laki on tullut voimaan 1.1.2023 (9 e §) ja tietojen tallentaminen KOSKI-palveluun on ollut mahdollista aloittaa huhtikuussa 2023. Koulutuksen järjestäjänä Oriveden kaupunki voi myös päättää, missä laajuudessa ja minkä järjestämiensä tai hankkimiensa taiteen perusopetuksen koulutusten osalta samaan koulutukseen osallistuville oppilaille ja näiden huoltajille tarjotaan mahdollisuutta tietojen tallentamiseen. Koulutuksen järjestäjä voi päättää, että mahdollisuutta tarjotaan joko tietyn opintopisteytetyn kurssin opiskelijoille ja esimerkiksi tietyn taiteen perusopetuksen taiteenalan kaikille opetuksessa oleville oppilaille.

 

Oppilaitoksen ylläpitäjän on ennen suostumuksen antamista annettava opiskelijalle tietoa siitä, kuinka tietovarantoon tallennettuja tietoja voidaan käsitellä, luovuttaa ja säilyttää. Suostumuksesta tulee käydä ilmi, että se on annettu vapaaehtoisesti ja nimenomaisesti. Alaikäiseltä lapselta tarvitaan tietojen tallentamiseen myös tämän huoltajan tai muun laillisen edustajan suostumus. Oppilaitoksen ylläpitäjän on säilytettävä suostumus pysyvästi ja tehtävä siihen merkintä, jos suostumus myöhemmin peruutetaan. Opiskelija voi peruuttaa antamansa suostumuksen ilmoittamalla siitä Opetushallitukselle Oma Opintopolku-palvelussa, jonka jälkeen oppilaitoksen ylläpitäjän on Opetushallitukselta tiedon peruutuksesta saatuaan huolehdittava, ettei tietoja siirretä tai tallenneta enää uudelleen tietovarantoon. Oppilaitoksen tulee lisäksi ennen suoritus- ja opiskeluoikeustietojen tallentamista olla kuvannut koulutuksen osaamisperusteisesti, suunnitellut kuvatun koulutuksen arviointikäytännöt ja opintojen laajuuden tulee olla määritelty opintopisteinä. Osaamisperusteinen kuvaus tehdään viemällä paikallinen opinto- tai kurssisuunnitelma Opetushallituksen ylläpitämään ePerusteet-palveluun. Arviointi voidaan toteuttaa joko numeerisesti tai siten, että koulutus arvioidaan olevan joko hyväksytty tai hylätty. Mikäli arvioinnin tuloksena on hylätä opiskelijan suoritus, ei suoritustietoa tallenneta valtakunnalliseen tietovarantoon. (Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä 9 d §, Laki vapaasta sivistystyöstä 6 b §)

 

Toimivalta Hallintosääntö 27 §

 

Esittelijä Kansalaisopiston rehtori Annina Ärölä

 

Päätösehdotus Oriveden kaupungin elämänlaatulautakunta päättää, että Oriveden seudun kansalaisopisto voi tarjota mahdollisuutta vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen oppilaille opiskeluoikeus- ja opintosuoritustietojen KOSKI-tietovarantoon viemisestä 1.8.2024 alkaen. Oriveden seudun kansalaisopisto voi päättää, mille vapaan sivistystyön kursseille ja mihin taiteen perusopetuksen taiteen alaan opintopisteytys otetaan käyttöön.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että Juupajoen edustaja Timo Musturi poistui kokouksesta päätöksenteon jälkeen klo 19.01.