<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Kuulutus ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta annetusta päätöksestä, Kreate Rata Oy ]]><![CDATA[Kuulutus Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta (YSL 118 §) ]]><![CDATA[Kuulutus Jälkihoitosuunnitelman muutoshakemus: Destia Oy ]]><![CDATA[Kuulutus Pirkanmaan vaihemaakuntakaava (Elonkirjo ja energia) Kaavaluonnosaineisto]]><![CDATA[Maa-ainesluvan muutoshakemus: Hämeen Kuljetus Oy]]><![CDATA[Ilmoitus Pirkanmaan ELY-keskuksen kuulutuksesta Mt 14207 ja 14208 parantaminen välillä Suinula - Siitama, tiesuunnitelma]]><![CDATA[Kuulutus ympäristönsuojelulain 89 §:n mukaisesta päätöksestä, joka koskee ympäristöluvan lupamääräyksen muuttamista: jätteen ammattimainen käsittely, Oriveden kaupunki ]]><![CDATA[Kuulutus maa-ainesten ottolupaa koskevan päätöksen ja ympäristölupapäätöksen antamisesta]]><![CDATA[Julkipanoilmoitus ympäristölautakunnan purkamislupapäätös. Päätöksen antopäivä 2.5.2023]]><![CDATA[Julkipanoilmoitus ympäristölautakunnan poikkeamispäätös. Päätöksen antopäivä 2.5.2023]]><![CDATA[Oriveden kaupungin toimielimien kokousten aika ja paikka sekä pöytäkirjojen nähtävillä pito vuonna 2023]]>