<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Rakennustarkastajan päätökset. Päätösten antopäivä 27.11.2023]]><![CDATA[Kuulutus Kaavoja nähtävillä Uimarannan asemakaavamuutoksen luonnos sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma, Rinnakkaistien asemakaavan ja asemakaavan muutoksen luonnos ja Hiedan alueen kaavarungon vireilletulosta tiedotus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma]]><![CDATA[Kuulutus maa-ainesluvan 22.1.2009 § 5 (lupa nro 1/09) jälkihoitosuunnitelman muuttamisesta: Destia Oy ]]><![CDATA[Julkipanoilmoitus ympäristölautakunnan poikkeamispäätökset. Päätösten antopäivä 14.11.2023]]><![CDATA[Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ilmoitus ympäristövaikutusten arviointiselostuksen kuulutuksesta ABO Wind Oy:n Murskemäen tuulivoimahanke Ruovesi]]><![CDATA[Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) kuulutus Dragon Mining Oy:n malminetsintälupahakemuksesta Sarvisuo 3, Orivesi]]><![CDATA[Pirkanmaan ELY-keskuksen ilmoitus yleistiedoksiannosta päätöksestä yksityisen luonnonsuojelualueen perustamisesta Oriveden kaupungissa sijaitsevalle kiinteistölle 562-431-8-77 Hirsilä]]><![CDATA[Oriveden kaupungin toimielimien kokousten aika ja paikka sekä pöytäkirjojen nähtävillä pito vuonna 2023]]>