Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oriveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginvaltuusto
Pöytäkirja 20.02.2023/Pykälä 10


 

Valtuustoaloite kylätoiminnan kehittäminen alakoulujen palveluverkkoratkaisun seurauksena

 

Kaupunginvaltuusto 25.10.2021 § 85 

 

Kaupunginvaltuuston esityslistalla olleiden asioiden tultua käsitellyksi puheenjohtaja totesi, että allekirjoittaneet valtuutetut ovat jättäneet valtuustoaloitteen kylätoiminnan kehittämisestä alakoulujen palveluverkkoratkaisun seurauksena.

 

Aloite kuuluu seuraavasti:

 

"Kylien elinvoiman, sen säilymisen ja kehittämisen vuoksi esitän valtuustoaloitteena, että koulutoiminnan siirtopäätöksen myötä kaupunki selvittää kylä- ja muiden yhdistysten kanssa mahdollisuuksia aktiivisen kylätoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi erityisesti ns. murrosalueilla (Karpinlahti ja Hirsilä).

 

Orivesi 25.10.2021

 

Sini Kahilaniemi

Jussi Viljanen

Touko Sikala

Ulla Eronen

Jere Ojanen

Kimmo Vihusaari

Miia Nippala

Manu Salomaa

Maija Ylistalo

Juha Haikka

Reijo Kahelin

Marjo Mäkinen-Aakula

Jyrki Tuomaala"

 

Puheenjohtaja otti valtuustoaloitteen vastaan ja totesi, että aloite lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

- - - - - - - - - - - - - - -

 

Kaupunginhallitus 15.11.2021 § 313 

 

Valmistelija Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus toimittaa valtuustoaloitteen elinvoimajaostolle, elinvoimapalveluille ja johtoryhmälle valmisteltavaksi siten, että valmistelu toimitetaan kaupunginhallitukselle 31.3.2022 mennessä.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -

 

Kaupunginhallitus 13.02.2023 § 37 

 

Valmistelija Elinvoimajohtaja Tuija Aro

 

Alakoulujen palveluverkkoratkaisun seurauksena tehtiin valtuustoaloite kylätoiminnan kehittämisestä erityisesti murrosalueilla (Karpinlahti ja Hirsilä). Aloitteen tekijöiden huolena on kylien elinvoiman säilyminen ja kehittäminen tilanteessa, jossa koulutoiminta siirretään pois kyliltä. Aloitteessa toivotaan, että kaupunki selvittää yhdessä kylä- ja muiden yhdistysten kanssa mahdollisuuksia aktiivisen kylätoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi.

Kylien elinvoimaisuuden säilyttäminen on Orivedelle tärkeä asia ja kylien halutaan henkivän innostavaa ja positiivista energiaa. Maalle muuttaminen on selkeästi trendikästä ja etätyömahdollisuuksien lisääntymisen myötä maalla asumisen unelma on aiempaa helpompi toteuttaa. Aktiivinen kyläyhdistys ja muut kylillä innokkaasti toimivat yhdistykset ovat avainasemassa kylän maineen rakentamisessa.

Orivedellä on hyviä kokemuksia kylien kumppanuuspöydistä, joissa käsitellään kyläkohtaisia asioita ja muita ajankohtaisia teemoja. Hirsilän ja Karpinlahden kylätoiminnan säilyttäminen ja kehittäminen oli teema, joka sopi mainiosti kumppanuuspöydän aiheeksi toki laajennettuna siten, että alustus palveli kaupungin kaikkia kyliä. Kumppanuuspöydän aihe esiteltiin ajankohtaisissa aiheissa elinvoimajaostolle 31.8.2022. Kaikille kylille suunnattu Eloa kyliin! -teemainen kumppanuuspöytä pidettiin Hirsilän koululla 22.9.2022.

Kumppanuuspöydän ohjelma rakennettiin yhteistyössä kyläyhdistysten edustajien kanssa. Elinvoimajohtaja järjesti tilaisuuteen alustajaksi Suomen Kylät ry:n kyläasiamies Jani Hanhijärven ja vertaistukea tilaisuudessa tarjoilivat Kangasalan Raudanmaan kyläosuuskunnan edustajat. Osuuskunta on ostanut vanhan Kautialan koulun ja aloittanut monipalvelukeskustoiminnan koululla keväällä 2021. Yrityskoordinaattori kertoi matkailumarkkinoinnin mahdollisuuksista Doerz elämyskaupan palvelua hyödyntäen. Tilaisuuden lopuksi Hirsilän seudun kylät ry:n edustajat kertoivat kyläyhdistyksen suunnitelmista ostaa koulurakennus ja järjestää tiloihin monipuolista toimintaa ja palveluja. Kyläyhdistys iloitsi saamastaan Kantri ry:n avustuksesta, jota voidaan käyttää markkinointiin sekä toiminnan ja korjausten suunnitteluun. Tilaisuudessa oli noin 60 osallistujaa ja tunnelma oli erittäin hyvä.

Oriveden kaupunki myi Hirsilän koulun Hirsilän seudun kylät ry:lle 20.12.2022 yhden euron kauppahinnalla. Yhdistys on ryhtynyt aktiivisesti rakentamaan toimintaa kylätalonsa ympärille ja on mukana järjestämässä Villasukkajuoksun SM -kisoja yhdessä Eräjärven kehittämisyhdistys ry:n kanssa. Kahden kylän yhdessä koko kaupungin asukkaiden kanssa järjestämät kisat tuovat elämää kyliin ja kaupunkiin. Kaupunki toimii Villasukkajuoksujen pääyhteistyökumppanina ja on siten tukemassa kylien toimintaa.

Karpinlahden koulu myytiin yksityiselle, eikä asia ole herättänyt keskustelua.

Alakoulujen palveluverkkoratkaisuun liittyen kylätoiminnan kehittämiseksi on tehty riittävästi toimenpiteitä, joita voidaan jatkaa osana normaalia kylien kumppanuuspöytätoimintaa.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto päättää:

1. antaa aloitteeseen selosteosan mukaisen vastineen.

2. todeta aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 Merkittiin pöytäkirjaan, että elinvoimajohtaja Tuija Aro oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

Kaupunginvaltuusto 20.02.2023 § 10  

507/00.01.03.03/2021  

 

 

Päätösehdotus Kaupunginvaltuusto

1. hyväksyy valtuustoaloitteeseen saadun selosteosan mukaisen vastineen.

2. toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 Merkittiin pöytäkirjaan, että elinvoimajohtaja Tuija Aro oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -