Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oriveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.08.2022/Pykälä 164

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


 

Kuntasopimus SPR:n Hämeen piirin kanssa ukrainalaisten asumis- ja ohjauspalvelujen järjestämisestä

 

Kaupunginhallitus 22.08.2022 § 164  

388/00.04.02/2022  

 

 

Valmistelija Hyvinvointijohtaja Tuija Peurala

 

Maahanmuuttovirasto on ottanut käyttöön ns. kuntamalli, joka on väliaikainen ratkaisu, jolla korvataan kunnille tilapäistä suojelua hakevien ja saavien majoittamisen ja muiden vastaanottopalveluiden tuottamisen kustannuksia.

 

Kuntamallilla on tarkoitus vastata tilanteeseen, jossa suuri määrä Ukrainasta sotaa paenneita ihmisiä asettui asumaan vastaanottokeskusten sijaan kuntien tai yksityisten tahojen tarjoamaan majoitukseen eri puolille Suomea. Kuntamallin tavoitteena on mahdollistaa, että eri kuntiin jo asettuneet tilapäisen suojelun asiakkaat voivat halutessaan jatkaa asumistaan näissä kunnissa, eikä heidän tarvitse muuttaa palveluiden takia toiseen kuntaan, jossa on vastaanottokeskus. 


Kuntamalli koskee vain tilapäistä suojelua hakevia ja saavia henkilöitä. Kuntamallin mukaisia korvauksia maksetaan vain kunnille aiheutuneista menoista. Yksityiset tahot eivät voi saada korvausta. 

 

Kunta voi sopia vastaanottokeskuksen kanssa majoituksen tarjoamisesta kunnassaan asuville tilapäisen suojelun piirissä oleville henkilöille. Majoitusta tarjotaan kalustetuissa asunnoissa, ja lähtökohtana on samantasoinen asuminen mitä kunta tarjoaisi omille kuntalaisilleen. Asunnon ei tarvitse olla kunnan omistama, mutta kunta on vastuussa majoituksen laadusta ja sen tarkoituksenmukaisuudesta.  

 

Majoitus korvataan kiinteällä vuorokausihinnalla, ja se sisältää kaikki asumiseen liittyvät kustannukset. Asiakkaalta ei saa periä muuta korvausta. Majoituksen lisäksi kunnan tulee tarjota asiakkaalle ohjausta tavanomaisiin arjen asioihin kuten asumiseen tai palveluihin ohjautumiseen liittyvissä kysymyksissä. 

 

Sopimuksen mukaista korvausta voidaan maksaa kunnalle 1.5.2022 alkaen, vaikka sopimus vastaanottokeskuksen kanssa solmittaisiinkin myöhemmin. Sopimuksia tehdään toistaiseksi määräaikaisina 4.3.2023 saakka. 

 

Jokainen asiakas on kirjoilla vastaanottokeskuksessa, joka järjestää hänelle muut vastaanottopalvelut. Orivedellä asuvien tilapäistä suojelua saavien henkilöiden vastaanottokeskuksena toimii SPR:n Mänttä-Vilppulan yksikkö, jonka kanssa toimeksiantosopimus myös laaditaan.

 

Orivedelle on kaupungin tietojen mukaan saapunut Ukrainan sodan alettua noin 25-30 tilapäiseen suojeluun oikeuteuttua henkilöä. Suurin osa heistä majoittautui aluksi yksityismajoitukseen, mutta myös kaupunki on tarjonnut heidän käyttöönsä Kotikoivun vapaita vuokra-asuntoja kaupunginhallituksen 14.3.2022 (§ 49) tekemän päätöksen mukaisesti. Tällä hetken neljässä Kotikoivun vuokra-asunnossa asuu 19 henkilöä.

 

Maahanmuuttovirasto on määritellyt, että Orivedellä kuntakorvaus on 9,66 €/pvä/hlö 1.5.2022 alkaen. Summa kattaa vuokra-asumisen ja ohjaamiseen liittyvät kulut kokonaisuudestaan. Ennen 1.5.2022 syntyneet kulut (mm. vuokrat, tarvikkeet) on laskutettu Maahanmuuttovirastolta todellisien kustannuksien mukaisina. Kuntasopimus voi tämän hetken päätöksien mukaisesti tehdä 4.3.2023 saakka. 

 

 

Esittelijä Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä esitetyn toimeksiantosopimuksen vastaanottopalvelujen tuottamisesta / ns. kuntamallin-sopimuksen. Sopimus on voimassa 1.5.2022-4.3.2023 välisen ajan.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 Merkittiin, että hyvinvointijohtaja Tuija Peurala oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

 

 Merkittiin, että kaupunginhallituksen jäsen Anne Kahelin liittyi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana kello 15.23.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa