Dynasty tietopalvelu Haku RSS Oriveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://orivesid10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Ympäristölautakunta
Pöytäkirja 14.03.2023/Pykälä 35 

Selityspyyntö, tilat Vehkalahden V.P.K 562-430-3-10 ja Vehkalahden V.P.K II 562-430-3-16, ympäristön siistiminen

 

Ympäristölautakunta 29.11.2022 § 104 

 

 

 

Valmistelija Rakennustarkastaja Mika Lahtinen

 

Tilojen Vehkalahden V.P.K 562-430-3-10 ja Vehkalahden V.P.K II 562-430-3-16 (--------------- 35100 Orivesi As) piha-alueella on todettu olevan epäsiisteyttä aiheuttavia mm. käytöstä poistettuja ajoneuvoja, auton osia, parakki, rakennusmateriaalia, romumetallia yms. ympäristöä rumentavaa varastoitua jätettä, jotka tulee poistaa ja alue siistiä.

 

Rakennusvalvonta on 14.12.2021 ympäristölautakunnan velvoittamana kehottanut tilan omistajaa siistimään rakennuspaikan piha-alueen 3.10.2022 mennessä. Kiinteistön omistajalle lähetetty kehotuskirje on liitteenä kokoukseen osallistuville.

 

Rakennusvalvonta on tehnyt paikalla tarkastuskäynnin 18.11.2022 ja todennut, että piha-alueella on siivousta aloiteltu, mutta aluetta ei ole annetun kehotuksen mukaisesti saatu riittävässä määrin siistittyä.

Lisäksi on tullut esiin, että varastoitu tavara saattaa aiheuttaa myös turvallisuuteen liittyvää vaaraa ko. kiinteistöllä.

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 166 §:n mukaan "Rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Rakennus ja sen energiahuoltoon kuuluvat järjestelmät on pidettävä sellaisessa kunnossa, että ne rakennuksen rakennustapa huomioon ottaen täyttävät energiatehokkuudelle asetetut vaatimukset".

 

MRL 182 §:n 2. mom mukaan viranomaisen antamaa kieltoa tai määräystä voidaan tehostaa uhkasakolla tai uhalla, että tekemättä jätetty toimenpide teetetään laiminlyöjän kustannuksella.

 

Sovelletut lainkohdat: MRL 166 § ja 182 §

 

Esittelijä Rakennustarkastaja Mika Lahtinen

 

Päätösehdotus Ympäristölautakunta päättää pyytää tilojen 562-430-3-10 ja 562-430-3-16 omistajalta kirjallista selitystä (selityspyyntökirje liitteenä kokoukseen osallistuville), miksi rakennusvalvonnan antamaa kehotusta ei ole noudatettu. Selitys tulee antaa 30 vuorokauden kuluessa tiedoksisaannista.

 

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -

 

Ympäristölautakunta 14.03.2023 § 35  

578/11.03/2022  

 

 

Valmistelija Rakennustarkastaja Mika Lahtinen

 

Kiinteistöjen omistaja on jättänyt pyydetyn selityksen 11.1.2023.

(Selityskirje on liitteenä kokoukseen osallistuville).

 

Selityksessään kiinteistöjen omistaja kertoo, ettei ole kyennyt noudattamaan annettua kehotusta, koska on ollut eri syistä johtuen sairaana.

 

Yhtenä selityksenä olisi myös se, että kiinteistöjä kohtaan olisi ollut osto- kiinnostusta ja että mahdollinen ostaja olisi ostanut kiinteistöt nykyisessä kunnossaan mukaan lukien siellä yhä olevat irtaimistot sekä siivonnut alueen siellä olevista romuista ym. tavarasta. Näin ollen tonttien tyhjentäminen olisi omistajan mukaan ollut turha kustannus.

Kaupungin tiedossa ei ole, että mitään kauppoja tonteista olisi tehty.

 

Lisäksi omistaja selittää, että alueelta on viety pois yksi pakettiauto ja että alueella ei olisi varastoituna ympäristölle vaarallisia aineita.

Myös jonkin parakin rungon hän kertoo sieltä myyneensä ja joka noudettaisiin alueelta pois huhtikuussa 2023.

 

Lopuksi omistaja kertoo vievänsä alueelta pois sähkökeskukset ja sähkömoottorit kesäkuun 2023 loppuun mennessä.

 

Rakennusvalvonta on saanut ko. kiinteistöjen ympäristön asukkailta useita huomautuksia ja tiedusteluja aluetta rumentavista romuista yms.

Kiinteistöjen osalta rakennusvalvonnalla ja ympäristölautakunnalla on asian käsittelymerkintöjä epäsiisteydestä jo vuodesta 2015 alkaen.

Kiinteistöllä on ollut rakennus, joka tuhoutui tulipalossa ja siitä on jäänyt myös perustusrakenteita purkamatta.

Alueen epäsiisti tilanne ko. kiinteistöillä on siis jatkunut jo pitkän aikaa.

Selityksistä ja ajan kulumisesta huolimatta edistystä parempaan suuntaan ei ole riittävästi tapahtunut. Alueella on yhä varsin paljon erilaista rumentavaa romua, kuten autonromu ja auton osia, metalliromueriä, rakennusjätteitä ja materiaaleja, sähkölaitteistoja, romulaitteita yms.

Kiinteistöjen alueet tulee tyhjentää romuista ja siivota jätteistä.

 

Esittelijä Rakennustarkastaja Mika Lahtinen

 

Päätösehdotus Ympäristölautakunta merkitsee saadun selityksen tietoonsa saatetuksi. Koska siistimistyöt ovat edelleen pääosin tekemättä, ympäristölautakunta asettaa kiinteistön omistajalle liitteen mukaisen päävelvoitteen, uhkasakon ja määräajan, johon mennessä kehotetut siistimistyöt on saatava valmiiksi.

Perittävien maksujen osalta peritään Maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n mukainen maksu (Oriveden kaupungin rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä suoritettavat maksut § 25) 275,00 €.

 

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

 - - - - - - - - - - - - - - -